Vlasti da se obavežu na kreiranje ambijenta za slobodu medija

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi svim medijima, medijskim udruženjima i novinarima da uputi čestitke. Posebno je značajna uloga profesionalnih i odgovornih medija u izvještavanju o kriznim situacijama, kakva je i epidemija virusa COVID 19. Stoga je i ovaj datum dodatna prilika da se ponovo ukaže na brojne izazove sa kojima se suočavaju mediji i medijski poslenici, ali i na preporuke kako bi se postojeće loše stanje unaprijedilo.

CGO je nedavno objavio godišnji izvještaj o stanju o oblasti medija – Mediji u Crnoj Gori – između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju. Nažalost, ključni problemi postaju već hronični a oni se odnose na otvorenu cenzuru tj. slučajeve napada na novinare i njihovu nekažnjivost, prikrivenu cenzuru koja koja ugrožava finansijsku održivost medija, samocenzuru, neizvedenosti u zakonodavnom okviru i praksi samoregulacije i regulacije, kao i partijsko preuzimanje javnog servisa RTCG. Ove probleme je potvrdio i najnoviji izvještaj Reportera bez granica gdje Crna Gora ponovo bilježi pad, a mnogo puta su elaborirani i u crnogorskoj javnosti. »

Ružičasta istina AEM-a

Agencija za elektronske medije (AEM) juče je reagovala na analizu Centra za građansko obrazovanje (CGO), optužujući CGO da je iznio “niz neistinitih i neosnovanih ocjena o radu AEM-a”. Pritom su, precizno, navedene samo tri navodno neistinite i neosnovane ocjene, a koje su neutemeljene.

Prva takva naša navodno “neistinita i neosnovana” ocjena je, prema reagovanju Služba za odnose sa javnošću i opšte poslove AEM, “da su dvije kablovske televizije (Happy TV i Pink M), čije je sjedište u Srbiji, sankcionisane jer su u svojim programima oštro napadale crnogorsku vlast zbog donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i da je to posledica direktnog političkog uticaja na odluke AEM-a”. »

Crna Gora i korona – stanje nacije u prvih šest sedmica

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je izvještaj Crna Gora i korona – stanje nacije u prvih šest sedmica, koji analizira institucionalni okvir i praksu, poštovanje ljudskih prava, zatim poziciju opozicije, medija i civilnog društva, uz kratak osvrt na pojedina pitanja koja se odnose na nezavisne institucije za vrijeme epidemije virusa COVID 19.

Istraživački tim CGO-a koristio je javno dostupne izvore, a radi kvalitativnog uvida, zbog nemogućnosti organizacije fokus grupe u uslovima pandemije, urađeno je 10 intervjua sa predstavnicima nevladinih organizacija, medija, pravosuđa i zdravstva i ocjene iz tih intervjua su uključene u izvještaj, uz anonimiziranje sagovornika, ali sa referencom oblasti kojoj pripadaju. »

Mediji u Crnoj Gori – između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je izvještaj  Mediji u Crnoj Gori – između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju, koji predstavlja godišnji presjek stanja u oblasti medija. Fokus izvještaja je na ključnim problemima crnogorske medijske scene – od otvorene cenzure odnosno slučajeva napada na novinare i načina njihovog procesuiranja, preko održivosti medija i njihovog pristupa sredstvima iz Budžeta, funkcionalnosti samoregulatornih tijela i regulatora, do javnog medijskog servisa RTCG nakon nezakonite promjene upravljačke i uređivačke strukture, uz niz pratećih preporuka. »