Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje EU projekata

Koalicija Saradnjom do cilja, koju čini 100 NVO, poziva Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje projekata i programa NVO finansiranih iz fondova EU, i time ispuni svoju zakonsku obavezu.

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa podržanih iz fondova Evropske unije, koja je objavljena u Službenom listu CG broj 64/2018.

Podsjećamo, Vlada je bila u obavezi da ovu Uredbu donese još u januaru ove godine, ali je to učinila sa zakašnjenjem od punih osam mjeseci. To ne smije biti razlog da se poziv za kofinansiranje projekata u ovoj godini ne objavi, odnosno da se u ovoj godini ne izvrši zakonska obaveza. Korisnici projekata i programa NVO ne smiju trpjeti štetu zbog neažurnosti Vlade u izvršavanju svojih poslova. »

Konkurs za najbolji istraživački novinarski tekst u oblasti ljudskih prava

U cilju jačanja uloge medija u promociji ljudskih prava, demokratskih reformi i razvoja antidiskriminacione kulture, kroz aktivno istraživanje i izvještavanje medija o slučajevima kršenja ljudskih prava i diskriminacije građana i građanki, kao i o primjeni politika u ovoj oblasti sa naglaskom na ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23, Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za najbolji novinarski istraživački tekst u oblasti ljudskih prava.

Konkurs je otvoren za novinare svih štampanih medija, agencija i web portala koji su registrovani u Crnoj Gori.

Radovi prispjeli na konkurs moraju biti objavljeni u tokom 2017 i 2018.

Autori mogu konkurisati sa najviše tri teksta, bilo da se prijavljuju sami ili da su predloženi od strane matične redakcije, novinarskih udruženja ili žirija.

Rok za slanje tekstova na konkurs je 31. oktobar 2018, do 17h.

360-stepeni-za-ljudska-prava-konkurs-vizual »

Zašto građani plaćaju greške pravosudnog sistema?

Povodom informacija, iz današnjih medija, da Duško Šarić i Jovica Lončar potražuju od države Crne Gore 400 000 € za neosnovano lišenje slobode, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da ovaj primjer ne predstavlja incident već sve češću praksu koja je rezultat i neizvedenog sistema odgornosti u pravosuđu. CGO je na ukazao  i u nedavno objavljenoj analizi Neosnovano lišenje slobode – pritvor pravilo umjesto da bude izuzetak“.

Naime, Ministarstvo pravde je u proteklih devet godina dobilo čak 1359 zahtjeva za sklapanje Sporazuma o naknadi štete zbog neosnovanog lišenja slobode, a zaključilo je 335 sporazuma po kojima je ukupno isplatilo 1. 070. 460,00 €.  Dodatno, u slučajevima koji nijesu riješeni postignutim sporazumom sa Ministarstvom pravde, već sudskim putem, to jest pokretanjem parničkog postupka putem tužbe protiv države, Ministarstvo finansija je na osnovu sudskih presuda isplatilo 10.381.021,01€. Ukratko, blizu 11.5 miliona eura (11.451.481,01€) je država Crna Gora isplatila za neosnovano lišenje slobode u posljednjih devet godina. »

Jasno propisati koje tijelo na nacionalnom nivou prati sprovođenje aktivnosti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou

Sveobuhvatna analiza stanja u oblasti borbe protiv korupcije mora prethoditi unaprjeđenju postojećih mehanizama za sprječavanje te pojave, a potrebno je i jasno propisati koje tijelo na nacionalnom nivou koordinira i prati sprovođenje aktivnosti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

To je ocijenila koordinatorka programa u Centru za građansko obrazovanje (CGO), Ana Nenezić, na prvom panelu nacionalne konferencije tokom predstavljanja godišnjeg izvještaja o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, a u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!“, koju su organizovali CGO i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Smjestimo korupciju u muzej! - nacionalna konferencija »

Za borbu protiv korupcije potreban proaktivniji pristup institucija

U Crnoj Gori je, za borbu protiv korupcije, potreban proaktivniji pristup i saradnja svih nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, a podrška organizacija civilnog društva, medija i građana je preduslov za rezultate na tom polju. To je ocijenjeno na nacionalnoj konferenciji u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!” koju su organizovali Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, kazala je da su integritet lokalnih službenika i namještenika i borba protiv korupcije na lokalnom nivou, ključne odrednice novog pristupa u funkcionisanju jedinica lokalne samouprave. „Takođe, u našim lokalnim samoupravama, pored pravnih, utvrđena su i etička pravila i standardi ponašanja koja važe za sve nosioce javnih funkcija i zaposlene na lokalnom nivou“, navela je Pribilović.

Smjestimo korupciju u muzej! - nacionalna konferencija »