Studentska populacija ni na nebu ni na zemlji

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Dana studenata, podsjeća da i ovaj dan obilježava neadekvatan položaj studenata u crnogorskom društvu. Nema pomaka u akademskom poimanju obaveze prema studentima od strane donosioca odluka, odnosno na studente se i dalje više gleda kao na statiste a ne na one koji treba da budu akteri u društvenim promjenama. Takođe, i sami studenti su pasivnim odnosom prema društveno-političkoj realnosti sebe marginalizovali, a na to odsustvo inicijativnosti studentske populacije u borbi za bolji studentski ili društveni položaj CGO godinama ukazuje.

Pandemija korona virusa naglasila je ovaj problem. Rad na fakultetima u okolnostima pandemije nije percipiran kao jednako onom u osnovnim i srednjim školama, a posebno imajući u vidu bolonjski model obaveznosti prisustva nastavi. Refleksiju toga nalazimo i u zdravstvenim mjerama kroz koje nije posvećena dužna pažnja organizaciji nastave na fakultetima, već je to pitanje gotovo u potpunosti prepušteno fakultetskim jedinicama i univerzitetima. »

Genocid za početnike

Ratni zločini, agresije i zločini protiv čovječnosti termini su međunarodnog prava kojima definišemo najteža kršenja ljudskih prava i koja kao takva ostaju urezana u kolektivno sjećanje. Međutim, nijedan od ovih termina ne privlači toliko pažnje koliko riječ genocid. Koliko god puta bio ponovljen ovaj termin i dalje izaziva pažnju, reakciju i debatu. Proklamovan kao najteži od svih zločina od trenutka kada je definisan kao ratni zločin, termin genocid je pod kritikom.

Namjera da se istrijebi određena populacija nije novi fenomen. Naučnici smatraju da se određena dešavanja još iz bronzanog doba mogu poistovijetiti sa ovim fenomenom, a sa sigurnošću možemo tvrditi da nije prošao vijek od uspostavljanja Rima, a da na nekom dijelu zemljine kugle jedna grupacija nije pokušala da iskorijeni drugu.

Imajući to u vidu, Holokaust nije ni prvi ni posljednji zločin sa ovom namjerom, ali unikatnost obima (odnosno sveobuhvatnost) ovog zločina i sveprisutnost namjere uništenja evropskih Jevreja od strane nacističke Njemačke, tokom 30ih i 40ih godina prošlog vijeka, vodi tome da međunarodna zajednica kroz međunardno pravo definiše i zabrani namjeru i sprovođenje masovnog istrebljenja.

Autorom ove riječi smatra se Rafael Lemkin, poljski advokat. On je skovao ovaj termin od grčke riječi „genos“ (rasa, narod, pleme) i latinskog sufiksa „cide“ (lat. caedere – ubiti). Termin je prvi put upotrijebljen i definisan u njegovoj knjizi “Vlast sila Osovine u okupiranoj Evropi”. I pored Lemkinovog napora, novi koncept genocida nije bio zastupljen na suđenjima preživjelom nacističkom vođstvu u Nirnbergu jer genocid još nije bio uvršten u međunarodno pravo. Nezadovoljan ovim, Lemkin je usmjerio svoje napore ka novossnovanim Ujedinjenim nacijama, u nadi da će usvojiti pravni intrument sprječavanja genocida. »

Radikalizacija mladih je problem koji se više ne može ignorisati

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava duboku zabrinutost zbog sve izraženije radikalizacije društva koja dobija svoj izraz i kroz učestalo nasilje čiji su akteri mladi ljudi. Samo nedavni slučajevi masovne tuče učesnika autokolone u Gusinju, kao i napada mladića na novinara TV Vijesti, Seada Sadikovića u Bijelom Polju, u samo nekoliko dana, unose zebnju da smo već iskoračili iz zone rizika u ozbiljnu manifestaciju radikalizacije mladih.

Na rizike i potencijal za radikalizaciju mladih CGO odavno upozorava kroz istraživanja i preporuke za osnaživanje otpornosti zajednice. Crnogorsko društvo je snažno opterećeno neriješenim unutrašnjim međuvjerskim i međunacionalnim tenzijama usljed neuspjeha multikulturalizma, nedovršenog procesa suočavanja sa ratnom prošlošću, ali i nefunkcionalne vladavine prava. Na to se nadovezuje pritisak koji nosi zdravstvena i prateća ekonomska kriza. Ovakav društveni kontekst obiluje okidačima za radikalizaciju, a ranija istraživanja ukazuju da mladi već razvijaju radikalizovane stavove i vrijednosti. »

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta
OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE

raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanjem partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava, možete dostaviti do 9. maja 2021. do 16h00.

Konkurs  za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

»

Poslanici i poslanice aktivnije koriste institut premijerskog sata

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenuje da je nova konstelacija odnosa u Skupštini Crne Gore učinila dinamičnijim institut premijerskog sata koji je trajao pet dana, sa 114 poslaničkih pitanja upućenih premijeru i članovima Vlade. Premijer Zdravko Krivokapić je odgovarao na devet pitanja, jer su svi poslanički klubovi iskoristili priliku da mu postave pitanje. Od članova Vlade najviše pitanja dobio je ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, a najmanje ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić.

Poslanici i poslanice aktivnije koriste institut premijerskog sata »