VI takmičenje u govorništvu

ELSA i Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa Pravnim fakultetom organizuju

VI takmičenje u GOVORNIŠTVU

Teme su slobodne, a krajnji rok za slanje prijava za učešće na takmičenju je 7. april, 2006. godine. Takmičenje će se održati 10. aprila 2006. godine na Pravnom faklutetu u Podgorici, sa početkom u 18h.

Za najbolje učesnike su predviđene nagrade:
I mjesto – 150 EUR
II mjesto – 100 EUR
i brojne nagrade za ostale uspješne učesnike

Pored nagrada koje će dodjeljivati žiri i publika će imati priliku da glasa.

Sve dodatne informacije možete dobiti radnim danima u kacelarijama ELSE ili CGO-a, kao i na telefone 067 530 884 ili 069 659 908, odnosno na email: elsa_montenegro@cg.yu

Politikolog – saradnik na programima, pripravnik

Centar za građansko obrazovanje (CGO) oglašava potrebu za jedno novo radno mjesto

Politikolog - saradnik na programima, pripravnik

Potrebne kvalifikacije: diplomirani politikolog (VII stepen stručne spreme), odlicno poznavanje engleskog i francuskog jezika i rada na računarima.
Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili visok prosjek tokom studija, iskustvo u radu u NVO sektoru ili su prošli kroz neke od programa neformalnog obrazovanja.

Rok za prijavu: 21. mart 2006.godine

Centar za građansko obrazovanje
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112 ili na e-mail: cgo@cg.yu

Oglas za polaznike VII generacije Škole demokratije

CGO i FES raspisuju OGLAS za polaznike VII generacije

Škole demokratije

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa. »

Centar za građansko obrazovanje (CGO) oglašava potrebu za jedno novo radno mjesto

Istraživač – saradnik na programima, pripravnik

Potrebne kvalifikacije: diplomirani sociolog (VII stepen stručne spreme), poznavanje engleskog jezika i rada na računarima. Prednost imaju kandidati koji su ostvarili visok prosjek tokom studija, poznaju još neki strani jezik ili su prošli kroz programe neformalnog obrazovanja.

Rok za prijavu: 15. oktobar 2005.g.

Prijave slati na adresu:
Centar za gradjansko obrazovanje
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 665 112
Email: cgo@cg.yu

Oglas za polaznike VI generacije Škole demokratije

CGO i FES raspisuju OGLAS za VI generaciju

Škole demokratije

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. »