Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta
OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE

raspisuje

KONKURS
za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanjem partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava, možete dostaviti do 9. maja 2021. do 16h00.

Konkurs  za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

»

Konkurs “Izvještavanjem do promjena”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

KONKURS “Izvještavanjem do promjena”
za najbolju istraživačku novinarsku priču koja je dovela do konkretne promjene

U cilju jačanja uloge medija u crnogorskom društvu, isticanja važnosti izvještavanja o brojnim temama u kontekstu evropskih integracija, kao i daljoj afirmaciji istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori, Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za najbolju novinarsku istraživačku priču na temu „Izvještavanjem do promjene“.

Podrska lokalnim medijima- »

Škola građanskog aktivizma

 Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs

 Školu građanskog aktivizma
-sa fokusom na osobe sa invaliditetom-

Program Škole građanskog aktivizma sa fokusom na osobe sa invaliditetom uključuje sesije koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom 3 mjeseca, jednom nedjeljno, u trajanju od sat i po.

Pravo učešća imaju kandidati sa navršenih 18 godina života i više, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednosti imaju svi oni koji pokazuju visok stepen građanskog i društvenog aktivizma, kao i kandidati/kinje koji iskazuju želju da doprinesu borbi za jednakost OSI. Škola građanskog aktivizma okupiće pola učesnika/ca OSI i pola iz opšte populacije. »

II Forum medijske pismenosti i stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje oglas za studente/kinje za

II FORUM MEDIJSKE PISMENOSTI  I STAŽIRANJE

Forum medijske pismenosti nudi široki spektar teorijskih i praktičnih znanja o medijskoj pismenosti, sa fokusom na društvene mreže i razotkrivanje lažnih vijesti. Tokom tri dana intenzivnog i dinamičnog programa, 20 odabranih studenata/kinja imaće priliku da od domaćih i međunarodnih stručnjaka uče o konceptu i značaju medijske pismenosti, ulozi medija u društvu, tehnikama izvještavanja i istraživanja, načinima provjere informacija, digitalnoj i pravnoj odgovornosti.

II Forum medijske pismenosti i stažiranje »