Marlena Ivanović, asistentkinja na projektima

Marlena Ivanović, asistentkinja na projektima Marlena Ivanović je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka državnog Univerziteta u Beču, a prije toga gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Tokom osnovnih studija, pohađala je različite seminare i radionice na teme poput austrijskog političkog sistema, evropskih integracija i Zapadnog Balkana. Takođe, volontirala je kao aktivistkinja u oblasti zaštite životne sredine tokom kampanje zaštite planete zemlje u Beču. Bila je i radno angažovana u spoljno-trgovinskoj firmi Ghbrzal Gmbhh u Beču, na poslovima pomoćnice menadžera i administrativne asistentkinje. Kroz interne trenininge CGO-a, gdje je ranije volontirala, usavršavala se u oblastima organizacije događaja, sprovođenja tenderske procedure, slobodnog pristupa informacijama, upotrebe WordPress-a, pisanja projekata i komuniciranja projekata koji se finansiraju iz EU fondova. Kao predstavnica CGO-a bila je posmatrač tokom predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 2023. godine u Podgorici. Tečno govori njemački i engleski, a služi se italijanskim i španskim.