Međunarodni stažisti/kinje

Matej Babič, Međunarodni stažista, 2018.

Matej Babič, Međunarodni stažista, 2018.Matej Babič je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a trenutno radi magistarski na dva studija Univerziteta u Ljubljani, i to Pravnog fakulteta, Međunarodnog modula, i Fakulteta društvenih nauka, Odsjeka za političke nauke i odbrambene studije. Učestvovao je u Erasmus+ studentskim razmjenama na Pravnom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, kao i u tromjesečnom programu studentske mobilnosti na Colegio Guadalupe Seixal u Portugalu. Radio je kao pripravnik u Stalnom predstavništvu Republike Slovenije pri Ujedinjenim nacijama, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, kao i na Međunarodnom aerodromu Jovan Pavle II Krakov-Balice. Pored toga, radio je kao volonter u okviru Pravne klinike – Grupe za tražioce azila i strance u Zagrebu. Aktivan je član Evropske asocijacije studenata prava (ELSA) Ljubljana (generalni sekretar, direktor za seminare & konferencije i potpredsjednik za program razmjene studenata-pripravnika (STEP)), a član je i ELSA Slovenije (potpredsjednik za STEP i član Nadzornog odbora). Dodatno, vođa je izviđača i organizator ljetnjih kampova za djecu. Takođe, uspješno je učestvovao u “Sveevropskom međunarodnom humanitarnom takmičenju u simulaciji suđenja uz primjenu izbjegličkog prava”, kao i u 18. Međunarodnoj ljetnjoj pravnoj školi “Ljudska prava i globalizacija” u Zadru i ljetnjoj pravnoj školi o Bregzitu u Ljubljani. Tečno govori engleski i hrvatski jezik, posjeduje solidno znanje njemačkog jezika, a trenutno uči i francuski jezik.


Wanda Tiefenbacher, Međunarodna stažistkinja, 2014.

Wanda Tiefenbacher, Međunarodna stažistkinja, 2014.Wanda Tiefenbacher je diplomirala na King’s College London, gdje je stekla Bečelor diplomu u oblasti međunarodne politike. Dodatno, usavršavala se u međunarodnim odnosima i psihologiji na Harvard Summer School – Cambridge, MA, SAD. Trenutno je i aktivna članica Međunarodne asocijacije studenata političkih nauka, gdje obavlja funkciju potpredsjednice i rukovoditeljke Odjeljenja za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću. Ranije je radila za brojne NVO koje se bave ljudskim pravima i demokratijom, poput Evropskog trening centra za ljudska prava i demokratiju iz Graca, Austrije ili Federacije evropskih mladih zelenih u Briselu, Belgiji. Takođe, tokom srednje škole, bila je aktivna u omladinskim organizacijama koje se fokusiraju na prava LGBT osoba i prevenciju HIV/AIDS. Na drugoj strani, radi i kao prevoditeljica za njemački i engleski. Koautorka je publikacije “Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori”. Tečno govori njemački i engleski, a ima i napredno znanje francuskog i španskog, dok je u procesu učenja crnogorskog jezika.