Aldina Žudjelović, asistentkinja na projektima

Aldina Žudjelović, asistentkinja na projektima Aldina Žudjelović je završila osnovne studije Menadžmenta u uslužnim djelatnostima, na smjeru Preduzetništvo, na RIT Croatia, sa visokim pohvalama, i uz dodatu diplomu u oblasti antropologije i sociologije. Takođe, kroz Erasmus+ program, jedan semestar je pohađala na IMC Univerzitetu primjenjenih nauka u Kremsu, u Austriji. Za uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi dobila je diplomu Luča. Uspješno je završila regionalnu Školu demokratije, u organizaciji fondacije Friedrich Ebert (FES), Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba. Učestvovala je i na seminaru Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori, u organizaciji CGO-a, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Tokom studija, bila je članica Studentskog parlamenta, gdje je vodila Odsjek za marketing i komunikacije, a učestvovala je i u studentskim dobrotvornim akcijama prikupljanja sredstva za dječiji dom u Dubrovniku, zatim volonterskim akcijama čišćenja plaža, itd. Članica je Eta Sigma Delta, međunarodnog počasnog društva, koji ima svoj ogranak u Hrvatskoj, i u kojem je bila odgovorna za organizaciju više događaja. Uz maternji albanski, tečno govori crnogorski i engleski, a služi se i njemačkim jezikom.