Damir Nikočević, direktor za razvoj

Damir Nikočević je magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na kojem je ranije specijalizirao novinarstvo i stekao Bečelor diplomu kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima. Osnivač je prvog studentskog portala u Crnoj Gori Tragom, u kojem je bio glavni i odgovorni urednik. Prvo radno iskustvo imao je u CGO-u kao PR/saradnik na programima, nakon čega profesionalni angažman nastavlja u agenciji McCann Podgorica na poziciji Advertising Account Executive, učestvujući u brojnim marketinškim projektima i kampanjama. Bio je učesnik prestižnog EUVP-a (European Union Visitors Programme) u Briselu i Parizu, a u organizaciji Evropske komisije i Evropskog parlamenta, a ranije studijske posjete Bukureštu u organizaciji TACSO-a, te Briselu u organizaciji EK, a u oblastima uticaja na javne politike, jačanja transparentnosti i građanskog aktivizma. Pohađao je i Švedsku akademiju za mlade profesionalce Univerziteta u Lundu i Švedskog instituta, Bledski strateški forum za mlade u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Slovenije i Centra za evropsku perspektivu iz Ljubljane, Euro-atlantsku akademiju – WEASA 2019 u Varšavi, u organizaciji Evropskog koledža u Natolinu, GMF-a, fondacije Freedom i Fulbright komisije. Završio je Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES), kao i regionalne programe – Škola demokratije u Banja Luci u organizaciji FES-a, Škola političke filozofije dr Zoran Đinđić u organizaciji fondacije dr Zoran Đinđić, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju, Politička akademija socijaldemokratije u organizaciji FES-a i NVU Novo društvo iz Zagreba, euro-atlanski kamp REACT Alfa centra, itd. Učestvovao je na brojnim konferencijama u oblasti razvoja civilnog društva, evropskih integracija, demokratije, komunikacija, digitalne bezbjednosti i medija, na kojima je i izlagao kao panelista. Sertifikovani je IREX-ov trener medijske pismenosti. Tokom studija bio je stipendista Opštine Herceg Novi za izvanredne uspjehe, a dobitnik je i nagrade za najbolji esej na konkursu Koordinacionog tima za priključenje Crne Gore NATO. Autor, ko-autor ili urednik je publikacija: Sa druge strane tastature – govor mržnje kroz prizmu građana i građanki, zakona i studija slučaja; Jednake šanse za medije u Crnoj Gori – 2021; Mediji u Crnoj Gori u očima građana i novinara; Crna Gora i korona – stanje nacije u prvih šest sedmica; SPINoFACT – političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Mojkovac, Cetinje, Petnjica 2017)SPINoFACT 2 (predsjednički izbori 2018)SPINoFACT 3 (lokalni izbori Podgorica 2018)SPINoFACT 4 – monitoring medija, društvenih mreža i komentara na online medijima tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2020; Predizborna prizma TVCGKroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje (izvještaji za 2012. i 2013)Koliko, kojim medijima i srodnim agencijama opštine  u Crnoj Gori plaćaju usluge?Skupština Crne Gore: koliko je građane/ke Crne Gore koštao rad njihovih predstavnika/ca u 2012?Skupština Crne Gore: javne nabavke i ugovorene uslugeStudentska praksa u Crnoj Gori – između želja i realnostiPravosuđe i sud javnostiPošto ispit?. Član je uređivačkog kolegijuma Evropskog pulsa i izvršni je producent Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ. Član je Konsultativnog tijela za praćenje sprovođenja Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU, a ranije i radnog tijela za izradu iste. Tečno govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.