Monika Mrnjačević, asistentkinja na projektima

Monika Mrnjačević, asistentkinja na projektimaMonika Mrnjačević je završila osnovne i specijalističke studije na Fakultetu pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (UDG). Uspješno je završila i regionalnu Školu demokratije, u organizaciji fondacije Friedrich Ebert (FES), Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba. Učestvovala je i na seminaru Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori, u organizaciji CGO-a, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.  U fokusu njenog interesovanja su ljudska prava. Prevela je niz publikacija CGO-a koje se odnose na savremene metode nastave istorije o kontroverznim temama sa crnogorskog na albanski jezik. Pored toga, bila je angažovana kao prevoditeljka tokom snimanja druge sezone serije “Besa”. Uz maternji albanski, tečno govori crnogorski, engleski i njemački jezik.