Vasilije Radulović, saradnik na programima

Vasilije Radulović, asistent na programima

Vasilije Radulović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na Istorijsko – pravnom smjeru, na kojem je prethodno stekao Bachelor diplomu. Završio je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i fondacije Friedrich Ebert (FES), Putujuću Školu tranzicione pravde, koju je organizovao CGO uz podršku Evropske unije, kao i Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a. Dodatno se usavršavao u Crnoj Gori i regionu o sprovođenju antikorupcijskih zakona, kao i evropskim integracijama zapadnog Balkana. Takođe, tokom studija učestvovao je na programima koji se tiču nacionalne pravne istorije i usaglašavanja nacionalnog prava sa pravnom tekovinom Evropske unije. Volontirao je u jednoj advokatskoj kancelariji u Crnoj Gori. Predavač je na Školi ljudskih prava i Školi omladinskog aktivizma, u organizaciji CGO-a, na temu ljudskih prava i mehanizama njihove zaštite. Vodio je radionice u srednjim školama širom Crne Gore na temu prevencije maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja. Autor je publikacija Premijerski sat i poslanička pitanja kroz prizmu statistike i Mjere i sankcije prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela, i saradnik u brojnim istraživanjima u CGO-u. Ima napredno znanje rada na računarima. Govori engleski jezik.