Vasilije Radulović, saradnik na programima

Vasilije Radulović, asistent na programima

Vasilije Radulović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na Istorijsko – pravnom smjeru, na kojem je prethodno stekao Bachelor diplomu. Uspješno je završio Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i fondacije Friedrich Ebert (FES), kao i Putujuću Školu tranzicione pravde, koju je organizovao CGO uz podršku Evropske unije. Dodatno se usavršavao u Crnoj Gori i regionu o sprovođenju antikorupcijskih zakona iz nadležnosti Agencije za spriječavanje korupcije, kao i evropskim integracijama zapadnog Balkana. Takođe, tokom studija učestvovao je na programima koji se tiču nacionalne pravne istorije i usaglašavanja nacionalnog prava sa pravnom tekovinom Evropske unije. Volontirao je u jednoj advokatskoj kancelariji u Crnoj Gori. Predavač je u Školi ljudskih prava u organizaciji CGO-a na temu mehanizama zaštite ljudskih prava. Autor je publikacije Premijerski sat i poslanička pitanja kroz prizmu statistike i saradnik u istraživanju na publikaciji Indeks transparentnosti crnogorskih opština. Ima napredno znanje rada na računarima. Govori engleski jezik.