Otvorena pravda

Komunikacione vještine za nosioce pravosudnih funkcija, 30. i 31.maj 2019, Podgorica

Predstavljanje nalaza istraživanja o transparentnosti pravosuđa, konferencija za medije,17.04.2019, Podgorica.