Publikacije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od svog osnivanja afirmisao izdavačku djelatnost. Na taj način su brojne ideje, inicijative, nalazi, preporuke do kojih je CGO dolazio kroz realizaciju svojih projektnih aktivnosti učinjeni dostupnima zainteresovanoj javnosti. Uporedo, CGO je preveo i objavio nekoliko publikacija u oblastima svog rada, a iza kojih stoje ugledni pojedinci ili institucije iz inostranstva

Potreba širenja građanskog obrazovanja, građanskih sloboda, građanske svijesti, ali i savjesti i duhovnosti demokratskih društava zahtjeva i posvećen odnos prema izdavačkoj djelatnosti.

cgocceizdavastvo

Izdavaštvo je zahtjevan i krajnje odgovoran posao. To je kanal kroz koji ideje pretvorene u građansku akciju dopiru do publike, građanina i građanke. Šire se. Provociraju. Podstiče se proces potrebne društvene interakcije. Izdavačka djelatnost CGO-a je i kontradjelatnost onima koja propagiraju nehumanost, cenzuru svijesti i savjesti, ne prihvataju drugost i ne vole suočavanje sa nepoznatim i nepoželjnim, robuju predrasudama. Izdavaštvo CGO-a promoviše otvoreno društvo, razumijevanje i prihvatanje različitosti, humanitet kao jedinu šansu napretka, dijalog, potrebu stalnog formalnog i neformalnog obrazovanja i vaspitanja.

Na kraju izdavaštvo je privilegija i svjedočanstvo. Privilegija, jer predstavlja direktnu kopču sa budućnošću, a svjedočanstvo o građanskoj hrabrosti grupe odgovornih građana i građanki koja se borila sa nizom društvenih stereotipa i anomalija.

CGO je za proteklih četrnaest godina imao bogatu izdavačku djelatnost, u okviru koje su neke knjige poput “Demokratije”, prof. dr Radovana Radonjića doživjele i tri izdanja. Kroz odabir tekstova i tema se može pratiti rad CGO-a i vrijednosti za koje se CGO zalaže, ali i problematizovanje brojnih pitanja koja su bitna za demokratizaciju crnogorskog društva.

Kompletne publikacije razvrstane po CGO programima – Demokratizacija i evropeizacija, Ljudska prava, Aktivno građanstvo – možete preuzeti sa naše stranice, a spisak publikacija je dostupan ovdje.