Demokratizacija i evropeizacija

Demokratizacija i evropeizacija predstavlja jedan od najširih programa Centra za građansko obrazovanje (CGO), a fokusira se na podizanje nivoa političke kulture, njegovanje političke memorije, unaprjeđenje stanja u medijima, praćenje odgovornosti i transparentnosti vlasti, komuniciranje procesa evropskih integracija, ali i pružanje doprinosa kvalitetu sprovođenja potrebnih reformi na putu ka Evropskoj uniji (EU) i samim pregovorima sa EU.

U okviru ovog programa, sprovodi se niz aktivnosti koje uključuju neformalno obrazovanje, monitoring, javno zastupanje, analize, itd. Kroz ovaj program adresirana su brojna i još uvijek aktuelna pitanja, ali i otvorena neka važna, poput načina dodjele tzv. počasnih državljanstava u Crnoj Gori, finansiranja medija iz javnih fondova i posljedične „meke cenzure“, korupcije u obrazovanju, i slično.

Demokratizacija- europeizacija