Odgovornost i transparentnost vlasti

Jedan od osnovnih metoda za uspostavljanje demokratske vlasti je razvoj sistema odgovornosti kroz transparentno donošenje odluka i realizaciju zadataka. U Crnoj Gori, na žalost, još ne postoji potrebna funkcionalnost demokratije a jedan od ključnih razloga je i dalje nepotrebna zatvorenost državnih organa. Stoga, organizacije civilnog društva kroz različite projektne aktivnosti pokušavaju da doprinesu izgradnji povjerenja između civilnog sektora i državnih organa, ali i klimi u kojoj će konstruktivna kritika biti shvaćena i prihvaćena kao javni interes.

cgo-cce-odgovornost-i-transparentnost-vlasti-01

Cilj CGO-a je da doprinese unaprijeđenju političkog i zakonodavnog okvira u oblasti transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru i uspostavljanju sistema integriteta javnih vlasti. To uključuje obrazovanje građana/ki o konceptu odgovornog ponašanja, promociju koncepta građanske odgovornosti i odgovornosti donosilaca odluka prema javnosti i građanima/kama, praćenje načina trošenja javnih fondova, zagovaranje djelotvornih mehanizama kontrole nad ostvarivanjem ovih principa, borbu protiv korupcije i monitoring postojećih praksi.

U okviru ovog potprograma, CGO je samostalno ili sa partnerima, realizovao ili realizuje niz projekata i inicijativa u sljedećim oblastima:
Inicijative u pitanjima odgovornosti i transparentnosti vlasti
Ulaganje u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala
Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!
Misli lokalno – djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou
Smjestimo korupciju u muzej!
Praćenje suđenja u slučajevima korupcije
Otvorene ideje
OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE