Predavanje antiratnog pokreta kao dio odgovorne nastave

Predavanje osjetljivih tema treba da bude dio odgovorne nastave, ali nastavnicima je potreban podstrek, ključna je poruka sa vebinara koju je danas Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao na temu „Antiratne i mirovne inicijative u Crnoj Gori tokom ratova 90ih na prostoru bivše Jugoslavije”.

Vebinar je okupio 20 profesora istorije i društvene grupe predmeta sa ciljem predstavljanja nastavnog priručnika na temu „Antiratnog pokreta u Crnoj Gori tokom ratova 90ih na prostoru Jugoslavije“, kao i načina njegove primjene u pedagoškoj praksi.

Pored trenutnih izazova predavanja ove i drugih osjetljivih tema iz recentne prošlosti, vebinar se fokusirao i na metodološku primjenu, potencijalni nastavni materijal, uz prezentovanje prikaza jedne radionice kao potencijalnog modela za nastavu. »

11 NVO: Usvajanje Rezolucije o Srebrenici i smjena ministra Leposavića veliki iskorak za Crnu Goru i region

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje pravnika Crne Gore, ADAMAS, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Centar za ženska prava, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava, Evropska asocijacija za pravo i finansije, Politikon mreža, NVO PRIMA i Komitet mladih pravnika pozdravljaju odluku Skupštine Crne Gore o usvajanju rezolucije kojom je najoštrije osuđen genocid u Srebrenici. Pozdravljamo i odluku Skupštine o razriješenju Vladimira Leposavića funkcije ministra pravde i ljudskih prava u Vladi Crne Gore zbog relativizacije tog genocida.

Imamo razloga da budemo ponosni – Crna Gora je jedina država u regionu koja je razriješila svog ministra zbog relativizacije ratnog zločina i usvojila čak dva skupštinska akta o genocidu u Srebrenici (deklaraciju i rezoluciju), čime je dala doprinos pomirenju u regionu koji može da služi za primjer

Glasanje poslanika je odrazilo stavove građana, jer su istraživanja javnog mnjenja pokazala da većina stanovništva u Crnoj Gori prepoznaje i osuđuje genocid u Srebrenici, kao i da građani većinski nisu saglasni sa stavom Leposavića. »

Mediji u Crnoj Gori u očima građana i novinara

Povjerenje građana je od ključne važnosti za medije. Nažalost, građani u velikoj većini (87,2%) smatraju da su mediji u Crnoj Gori spremni ili donekle spremni da, radi povećanja tiraža i rejtinga, objavljuju senzacionalističke informacije koje nijesu uopšte ili su nedovoljno provjerene. Istovremeno, blizu polovine njih smatra da mediji u Crnoj Gori nisu nepristrasni, a skoro polovina cijeni i da mediji koriste činjenice pomiješane sa glasinama. To su neki od nalaze iz publikacije „Mediji u Crnoj Gori u očima građana i novinara“, koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio.

Publikacija sumira nalaze istraživanja javnog mnjenja, kao i 10 dubinskih, kvalitativnih intervjue sa novinarima, urednicima i vlasnicima medija različitih generacija i pola, sa lokalnog i nacionalnog nivoa. Na jednom mjestu, omogućen je uvid i u stavove građana, ali i medijskih poslenika kroz statističku obradu podataka, kao i ono što su njihove kvalitativne ocjene ambijenta za rad medija u Crnoj Gori, status novinara/ki, uloge medija u demokratizaciji društva, etike u novinarstvu, uticaja na rad medija (unutrašnje i spoljne), ekonomske održivosti medija, itd. »

Praksom do novih znanja i rezultata

Stotine autorskih ili priređenih novinskih članaka u online medijima i štampanim medijima, desetine TV i radio priloga, kao i dokumenata koje tretiraju različite obasti, rezultat su tromjesečnog plaćenog stažiranja pet studenata u okviru projekta „Mediji za mene“ koje se završava sjutra u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Jelena Kavarić, Kristina Vučković, Milica Lipovac, Nikola Jovanović i Petra Marković imali su priliku da, u periodu od 15. marta do 15. juna 2021. godine, kroz lični doprinos steknu vrijedna iskustva uz jaku mentorsku podršku u radu televizije Vijesti, portala Vijesti, Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), radio i portala Antena M, i radija KRŠ.

Pet stažista/kinja izabrano je nakon Foruma medijske pismenosti, tokom februara ove godine, na kojem je učestvovalo 20 studenata sa različitih univerziteta u Crnoj Gori. Zainteresovani za Forum su se prijavljivali kroz kompetitivan proces koji je generisao višestruko više prijava od broja predviđenih učesnika/ca. »