EqualABILITY (JednakoSPOSOBNOST)

Opšti cilj projekta je doprinos postizanju ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu.

Specifični ciljevi su: 1) podizanje svijesti građana/ki Crne Gore o sposobnostima i mogućnostima koje OSI imaju i kako mogu doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI; 2) podizanje svijesti i razumijevanja medijskih stručnjaka o invaliditetu i profesionalnim standardima u istraživanju i izvještavanju o OSI kako bi se doprinijelo promociji pristupa invalidititetu zasnovanom na ljudskim pravima i sprječavanju diskriminacije.

Donator: UNDP

Partneri: Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju Podgorica

Koordinatorka projekta: Željka Ćetković