Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvoŽeljka Ćetković je magistrirala na smjeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je ranije specijalizirala međunarodne odnose i stekla Bečelor diplomu. Završila je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i fondacije Friedrich Ebert (FES), Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose Banja Luka i Centra za međunarodne studije Zagreb, ljetnju školu Nedelja socijaldemokratije 2012, kao i ljetnju školu za trenere/ice Nedelja socijademokratije 2014, koju su organizovali FES i Centar za studije socijalne demokratije. Dodatno, završila je Školu retorike u KIC “Budo Tomović”, na kojoj je radila i kao asistentkinja predavaču prof. dr Radovanu Radonjiću. Alumnistkinja je Balkans Let’s Get Up!-a u okviru kojeg je pohađala niz seminara na temu demokratije i sprovela sopstveni projekat inspirisana prethodno završenom Školom ljudskih prava osoba sa invaliditetom, u organizaciji Centra za antidiskriminaciju EKVISTA. Kao učesnica Progresivnog programa liderstva u organizaciji FES-a, produbila je znanje o omladinskim politika u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog povjerenja i distance, političkog i društvenog angažmana mladih. Prošla je i kroz niz obuka u pisanju izvještaja o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za mlade, kampanja za mlade, angažovanju građana/ki na lokalnom nivou, različitim aspektima procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, a studijski je boravila u Njemačkoj u organizaciji FES-a. Predstavnica je CGO-a u Koaliciji “Zajedno za LGBT prava” i članica je Organizacionog odbora Montenegro Pride-a 2020. godine. Bila je volonterka u CGO-u, i u ogranku PRONI organizacije za socijalnu edukaciju mladih u Ulcinju. Takođe, bila je stipendistkinja opštine Ulcinj tokom akademske 2010/2011. Članica je redakcija i uređivačkih odbora nekoliko publikacija. Koautorka je publikacija:Uloga inspekcija u borbi protiv korupcije; Činjenice i predrasude – finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova; SPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (predsjednički izbori 2018); SPINoFACT 3 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Podgorica 2018) a sarađivala je i na nizu publikacija i studija: Uticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivou; Uloga lokalnih parlamenata u borbi protiv korupcije; Lokalne samouprave u Crnoj Gori u borbi protiv korupcije; Urbanizam u Crnoj Gori: gradnja i ugradnja? i NE diskriminaciji, DA različitosti – Smjernice za izvještavanje medija o LGBTIQ zajednici.Tečno govori engleski, a služi se i njemačkim i francuskim jezikom.