Podržano novih 9 projekata kroz M’BASE program

„Kroz pet konkursa podrške projektima civilnog sektora vidjeli smo da nevladine organizacije u Crnoj Gori imaju kapacitete, dobre ideje, kvalitetan kadar, te da su važan akter na putu evropskih integracija,”naglašeno je danas tokom ceremonije potpisivanja devet novih ugovora sa OCD ukupne vrijednosti 180.444,00 EUR, u okviru petog konkursa M’BASE programa koji sprovodi Centar za građansko… »

Uprkos negativnim kampanjama i suženom prostoru za kritiku vlasti od strane NVO, raste pozitivna percepcija o NVO

Nevladine organizacije generišu pozitivnu percepciju građana i građanki Crne Gore, ali i rast njihovih očekivanja da budu kritički nastrojeni prema vlastima. Negativne kampanje vođene od strane političara protiv kritički orijentisanih NVO rezultiraju i percepcijom suženog prostora za slobodno djelovanje NVO. Građanski aktivizam je u padu, uz nevjericu građana i građanki da svojim akcijama mogu nešto… »

Pojašnjenja u vezi sa V konkursom za dodjelu sredstava OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavljuje Pojašnjenja vezana za V konkurs za dodjelu sredstava organizacija civilnog društva (OCD)  u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”. Pojašnjenja su data na osnovu pristiglih pitanja na email mbase@cgo-cce.org i tokom info sesija, uz određena skraćivanja prilikom obrade pitanja radi adresiranja suštine. Projekat “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih… »

Održane info sesije u Podgorici i Kotoru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 24. januara, u konferencijskoj sali CGO-a u Podgorici, i 25. januara, u Multimedijalnoj sali JU KC u Kotoru, organizovao info sesije posvećenu predstavljanju detalja V konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD)  u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”.… »

Obavještenje o info sesiji za južni dio Crne Gore u Kotoru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje info sesiju za OCD iz južnog dijela Crne Gore posvećenu predstavljanju detalja V konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”. Info sesija će se održati 25. januara 2024, od 11:00 do 13:00, u Multimedijalnoj… »

Obavještenje o info sesiji za centralni dio Crne Gore u Podgorici

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje info sesiju za OCD iz centralnog dijela Crne Gore posvećenu predstavljanju detalja V konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”. Info sesija će se održati 24. januara 2024, od 11:00 do 13:00, u konferencijskoj… »

Peti konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE raspisuje V KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i… »

SDT bez adekvatne podrške Vlade, a za vladavinu prava potrebna politička volja i kompromis

Imenovanja u pravosuđu, kompromis političkih subjekata i politička volja neophodni su da bi vladavina prava u Crnoj Gori bila dostignuta, ocijenjeno je na konferenciji „Osvrt na 11 godina napretka i izazova – kako oživjeti pregovore Crne Gore sa EU“, koju je danas organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO). Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović je, na… »

Crnoj Gori i dalje nedostaje liderstvo koje bi je vodilo u EU

Crna Gora u naredne tri godine treba da smogne snage da zaokruži političke procese i da se konsoliduje, kako bi proces evropskih integracija bio okončan do kraja 2027. godine, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na konferenciji “Osvrt na 11 godina napretka i izazova, kako oživjeti pregovore sa EU”, koju organizuje Centar za građansko obrazovanje… »