M’BASE program bio stub podrške civilnom društvu Crne Gore

M’BASE program je u protekle tri i po godine bio stub podrške civilnom društvu Crne Gore, kako u dijelu finansiranja projekata, tako i jačanja kapaciteta. Procedure korišćenja EU fondova su i dalje vrlo komplikovane za mnoge NVO i potrebno je da se one pojednostave kako bi se veći broj onih sa dobrim inicijativama mogao uključiti,  poručeno je, između ostalog, sa konferencije Put civilnog društva kroz evropsku integraciju Crne Gore, koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao kao završnicu projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Posljednje sesija “Održivost OCD-a: uspješne priče, naučene lekcije i što treba da se mijenja?“, koju je vodio Petar Đukanović, programski direktor CGO-a, bila je prilika za predstavnike/ce NVO sektora i njihove partnere i saradnike u realizaciji projekata podržanih kroz M’BASE program da podijele iskustva, ukažu na ključne izazove i daju preporuke za unaprjeđenje modela podgrantiranja, a sve kako bi se osigurala dugoročna održivost i efikasnost podrške OCD-ima.

Učesnici/e su istakli veliki uspjeh M’BASE programa, navodeći da im je mnogo značio u dijelu jačanja sopstvenih kapaciteta za sadržajno i finansijsko upravljanje projektima koji se finansiraju iz EU fondova. Apostrofirano je prepoznavanje velikog broja malih organizacija i pružanja raznolike podrške širom Crne Gore, ali i potreba da se ubuduće olakšaju administrativne procedure.

„Međutim, za promjene i zagovaranja treba više vremena, ali i resursa, a to se ne može postići kroz male projekte. Zato je moja sugestija da se u okviru narednih programa pravi distinkcija između malih i većih organizacija, kako bi svi svoje ciljeve bollje ostvarili“, kazao je Milija Čabarkapa iz EKO tima.

“Mi smo postavljene projektne ciljeve ostvarili i to je prepoznato i u našoj sredini. Istakla bih da smo kroz naše radionice radili i sa našim korisnicima i članovima porodica jer invaliditet pogađa cijelu porodicu, ne samo osobu sa invaliditetom“, navela je Lidija Guberinić iz organizacije Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje.

Mnogo je novih oblika partnerstva kroz projekta koje su finansirani u okviru M’BASE programa nastali i ta simbioza je vodlila posebno uspješnim inicijativama.

Naša dva projekta su u fokusu imala probleme uništavanja prostora u Crnoj Gori, iza kojih su kao pravilo, bili korupcija i interesi pojedinaca. Ovi projekti su obuhvatili niz aktivnosti, uključujući studije i filmove, a ključ za njihov uspjeh bila je saradnja sa ekspertskim malim organizacijama, poput Expeditio i arhitektama iz KANE,” ocijenila je, u tom kontekstu, Milka Tadić Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG).

Neki projekti su trajali mnogo duže nego što je to planirano i zbog čestih promjena u administraciji.

Naš projekat je bio zasnovan na saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a to se počelo komplikovati promjenama vlasti, pa smo svaku novu garnuturu morali podsjećati da imamo Memorandum o saradnji, a sve u cilju obrazovanja građana o radu policije, posebno o onim aspektima koji se odnose na suzbijanje torture i sličnih kršenja ljudskih prava“, podijelila je takvo jedno iskustvo Martina Markolović iz Akcije za ljudska prava (HRA).

“Radili smo na terenu i na oblikovanju javnih politika s ciljem podsticanja korišćenja bicikla kroz nove staze i radionice koje su motivisale korišćenje bicikla kao prevoznog sredstva, a ne samo za rekreaciju. Rezultat su razvijene i usvojene strategije za razvoj biciklizma u Kolašinu, Rožajama i Žabljaku, što je pokazatelj da civilni sektor može značajno doprinijeti razvoju lokalnih zajednica. Vjerujemo da će preporuke iz strategija unaprijediti ovaj segment turizma“, kazao je Stefan Bulatović iz organizacije Biciklo.me u osvrtu na njihov projekat.

„Zahvaljujući finansijskoj podršci od 75.000 EUR, koju smo dobili kroz dva projekta, naša organizacija je mogla da proširi svoje kapacitete i pruži još kvalitetniju podršku našim korisnicima. Posebno ističemo važnost kontinuiranog monitoringa zbog fiktivih organizacija koji samo oduzimaju resurse“, naveo je Mimo Korać iz NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”.

Dejan Tmušić iz Udruženja paraplegičara Cetinje kazao je da je ponosan  na njihov projekat „Moje pravo –  pravo na samostalan izbor“, podržan kroz M’BASE program, a u okviru kojeg je snimljen film o tri žene sa invaliditetom koje su se ostvarile kao majke. „Takođe, organizovali smo radionice sa mladima o politikama i ljudskim pravima osoba s invaliditetom, naglašavajući princip jednakih šansi i mogućnosti za sve. Važno je da se ove teme pokreću u manjim sredinama koje se često suočavaju sa predrasudama“, kazao je on.

Mišo Pejković iz CAZAS-a se osvrnuo se na zaključke iz perioda pandemije Covid-19. „Kroz SOS liniju i psihološku pomoć imali smo tada puno poziva i prepoznali smo potrebu za jačanjem mentalnog zdravlja nakon ovog perioda, uz svijest o ograničenim resursima u sektoru zdravstva. Zahvaljujem CGO-u na podršci koju su nam pružili u ovom važnom poduhvatu“, kazao je Peković, pojašnjavajući da je CAZAS realizovao edukacije i istraživanja o intervencijama u mentalnom zdravlju, ali i pokrenuo SOS linije za prevenciju suicida.

Dio učesnika je ukazao i da bi OCD trebalo da imaju pristup sredstvima ne samo kroz podgrantove, već i kroz veće grantove, uz pojednostavljene administrativne procedure.

Na toj liniji, Igor Milošević iz NVO ADP Zid govorio je o prednostima tzv. pitching modela u apliciranju za projekte, koji akcenat stavlja na rezultate a ne na administraciju. „Pitching model je inovacija u apliciranju. Komisija procjenjuje koncept, a čitav proces karakteriše jednostavnost procedure i poboljšava fokus organizacije,” rekao je Milošević navodeći ga kao prijedlog za buduće konkurse i programe jer olakšava procedure, uz napomenu da se to već koristi u pojedinim zemljama i da se upravo odnosi na EU fondove.

Ana Mariquesa, projektna menadžerka u Delegaciji Evropske unije, istakla je da je M’BASE program vrlo uspješno sproveden od strane CGO-a i na tome je čestitala predstavnicima CGO-a. Ona je navela da je taj program bio i proces učenja za EU Delegaciju kad je riječ o izazovima u funkcionisanju finansijske podrške za civilno društvo u Crnoj Gori, ali i u regionu. „Ovo je bio najveći projekat te vrste u Crnoj Gori, imao je širok obuhvat, kako u temama, tako i broju organizacija koje su bile korisnici, a posebno je važno što je uključio mnoge ogranizacije izvan Glavnog grada. Svjesna sam izazova koje je projekat nosio, poput administrativnih zahtjeva i ograničenih finansijskih resursa, ali smatram da je podrška koju smo pružili manjim organizacijama bila ključna za njihov dalji razvoj“, kazala je Mariguesa. Ona je navela i da prijedlozi za olakšavanje procedura nijesu iznenađenje za nju. „Kroz godine rada, uspjeli smo da unaprijedimo smjernice za konkurse, shvatajući potrebu za otvorenijim pristupom, naročito u kontekstu smanjenja opterećenja kod finansijskog i administrativnog izvještavanja. Nije uvijek moguće postići potpunu fleksibilnost, ali se ipak smanjuju određeni administrativni zahtjevi i to je korak naprijed“, kazala je ona.

Tokom sprovođenja M’BASE programa, objavljeno je pet konkursa koji su generisali 409 prijava projekata, od čega je podržan 91 projekat, što značajno premašuje početni plan od 50 projekata, sa ukupnom vrednošću od 2.743.079,11 EUR. Konkursi su bili koncipirani tako da maksimiziraju učešće i dostupnost, posebno za manje razvijene organizacije i one koje djeluju izvan Podgorice, iako je to zahtijevalo ogroman napor tima CGO-a zbog gotovo dvostruko većeg obima posla od prvobitno planiranog.

Program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Maja Marinović, saradnica na programima