Javni poziv za seminar Odgovorno obrazovanje kroz nastavu o 90im

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV ZA
seminar

 ODGOVORNO OBRAZOVANJE KROZ NASTAVU O 90im

Javni poziv za trodnevni seminar je otvoren za sve profesore/ke istorije i istorijske edukatore/ke, profesore/ke građanskog vaspitanja i grupe predmeta društveno-humanističkih nauka.

Cilj seminara je predstavljanje novih metodologija u nastavi istorije, građanskog vaspitanja, sociologije i vezanih predmeta na temu različitih društvenih, političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih dešavanja tokom ratnih operacija i masovnih kršenja ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije 1991-2001.… »

Javni poziv za učešće na konkursu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV
za učešće na konkursu

 ODGOVORNO OBRAZOVANJE KROZ NASTAVU O 90im

Predmet nagradnog konkursa je rad koji daje prikaz primjera dobre prakse na temu Odgovorno obrazovanje kroz nastavu o 90im. Rad mora biti primjenjiv u nastavi i usklađen sa ciljevima časa, uz prateći pozitivan efekat na proces nastave i učenja.

Konkurs je otvoren za sve nastavnike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Crne Gore koji predaju istoriju, građansko vaspitanje i predmete iz grupe društveno-humanističkih nauka.[:]… »

Obavještenje o info sesijama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje info sesije posvećene predstavljanju detalja II konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”.

Info sesije će se održati u skladu sa sljedećim rasporedom:

10. novembar 2021, od 11:00 do 13:00, Nikšić, Tehnopolis

12. novembar 2021, od 12:00 do 14:00, Pljevlja, sala Opštine

Na info sesijama biće detaljno predstavljeni ciljevi, teme i uslovi konkursa, a projektni tim odgovaraće na pitanja zainteresovanih OCD.

Zbog ograničenog broja mjesta, uslijed propisanih epidemioloških mjera, molimo Vas da se prijavite putem e-mail adrese MBASE@cgo-cce.org, najkasnije do 8. novembra, do 14:00 za info sesiju u Nikšiću, odnosno 10. novembra, do 14:00, za info sesiju u Pljevljima.… »

II konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta
OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE

 raspisuje

II KONKURS
 za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanjem partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava, možete dostaviti do 24. decembra 2021. do 16h00.

MBASE II konkurs

[:]… »

III Forum medijske pismenosti i stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje oglas za studente/kinje za

 III FORUM MEDIJSKE PISMENOSTI I STAŽIRANJE

Forum medijske pismenosti nudi široki spektar teorijskih i praktičnih znanja o medijskoj pismenosti, sa fokusom na društvene mreže i razotkrivanje lažnih vijesti. Tokom tri dana intenzivnog i dinamičnog programa, 20 odabranih studenata/kinja imaće priliku da od domaćih i međunarodnih stručnjaka uče o konceptu i značaju medijske pismenosti, ulozi medija u društvu, tehnikama izvještavanja i istraživanja, načinima provjere informacija, digitalnoj i pravnoj odgovornosti.

III forum medijske pismenosti  i stažiranje[:]… »