Javni poziv za predstavnike/e civilnog sektora za trening o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Cilj ovog treninga je da se predstavnici/e civilnog sektora dodatno osnaže u dijelu informisanja o mehanizmima koje pruža Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i u lakšem korišćenju tih mehanizama u svom radu. Jedna dvodnevna obuka biće organizovana za 15 predstavnika/ca civilnog sektora 13 i 14. juna 2024. godine u Podgorici. Tokom obuke, učesnici/e će… »

Javni poziv za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje JAVNI POZIV za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola društvene grupe predmeta za korišćenje savremenih metoda nastave pri predavanju multikulturalizma Javni poziv je otvoren za sve nastavnike/ce osnovnih i srednjih škola društvene grupe predmeta na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o korišćenju savremenih metoda nastave… »

Poziv za pohađanje Male škole filma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje POZIV za pohađanje MALE ŠKOLE FILMA Ukoliko si učenik/ca osnovne škole i imaš između 12 i 15 godina, a želiš da istražiš teme ljudskih prava, tolerancije i multikulturalnosti na inovativan način, da učiš o osnovama filma, filmskom izrazu i produkciji, onda je MALA ŠKOLA FILMA prava prilika za tebe!… »

Poziv javnim funkcionerima iz pet prioritetnih oblasti za učešće na treninzima o antikorupcijskim politikama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK) u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija) raspisuje poziv javnim funkcionerima iz pet prioritetnih oblasti za učešće na treninzima o antikorupcijskim politikama Cilj ovih treninga je povećanje stepena informisanosti, unaprijeđenje procesa planiranja i sprovođenja antikoruptivnih politika od strane javnih… »

Javni poziv za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje JAVNI POZIV za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola o metodama primjene muzejskog obrazovanja u podučavanju mladih i razvijanju njihovih interkulturalnih kompetencija Javni poziv je otvoren za sve nastavnike/ce osnovnih i srednjih škola na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o metodama primjene muzejskog obrazovanja… »

Tender za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje TENDER za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta „SRCE: podrška osnaživanju i otpornosti mladih danas (HEART: Helping Empowerment and Resilience for Today’s Youth)“, koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a koji kofinansira Ministarstvo javne uprave Vlade Crne… »

Oglas za učesnike Interkulturalnog kampa

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da u multikulturalnom okruženju učiš i aktivno doprinosiš jačanju razumijevanja koncepta i prakse interkulturalnosti, razvijaš kontakte sa vršnjacima/kinjama iz različitih etničkih i kulturnih sredina – onda je Interkulturalni kamp pravi program za tebe! Cilj Interkulturalnog kampa je da osnaži i umreži mlade iz različitih dijelova Crne Gore da postanu aktivni… »

Poziv građanima i građankama da prijave slučajeve korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija) raspisuje poziv građanima i građankama da prijave slučajeve korupcije Ovaj poziv ima za cilj pružanje doprinosa borbi protiv korupcije kroz ukazivanje ili procesuiranje konkretnih slučajevima u kojima su građani i građanke svjedoci ili oštećene strane zbog nečijeg koruptivnog ponašanja. To… »

Konkurs za učesnike/ce Škole tranzicione pravde

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za učesnike/ce ŠKOLE TRANZICIONE PRAVDE Ako si mlada osoba, od 18 do 35 godina, i želiš saznati više o konceptu tranzicione pravde, kulturi sjećanja, ratovima 90ih, ratnim zločinima i stradanjima na prostoru bivše SFRJ i Crne Gore, ali i kasnije doprinositi procesu suočavanja sa prošlošću, kao jednom od… »

Peti konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE raspisuje V KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i… »