REKOM II konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje DRUGI KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI I KOSOVU  Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje… »

Omladinski interkulturalni kamp

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike/ce OMLADINSKOG INTERKULTURALNOG KAMPA Ako si srednjoškolac/ka i želiš da u multikulturalnom okruženju učiš i radiš na unaprjeđenju razumijevanja koncepta interkulturalnosti; ako želiš osnažiti vlastite kapaciteta i vještine kojima kasnije možeš aktivno doprinijeti procesu razvoja i njegovanja interkulturalizma – onda je OMLADINSKI INTERKULTURALNI KAMP pravi program za… »

Škola demokratije – XXVIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za XXVIII generaciju ŠKOLE DEMOKRATIJE  – škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse – Program Škole demokratije uključuje 20 sesija koje su kombinacija predavanja, interaktivnog rada kroz radionice i simulacije, kao i projekcije filmova uz prateće diskusije. Nastava se izvodi tokom četiri mjeseca, jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od… »

Škola EU pregovora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za ŠKOLU EU PREGOVORA  Školu čini sedam modula koji će biti realizovani kroz 22 tematska predavanja u Podgorici i jedan trodnevni seminar van Podgorice. Politika proširenja Evropske unije i istorijat odnosa Crne Gore i EU Pregovaračka poglavlja Pregovaračka struktura i proces pregovora Crne Gore Regionalna i šira iskustva… »

Škola mladog liderstva – VII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike/ce VII generacije ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA – škole za izučavanje liderskih vještina od teorije do prakse – Ako si srednjoškolac/ka i želiš da razvijaš svoje liderske vještine, promovišeš demokratske vrijednosti, proširiš i razmijeniš iskustva sa mladima iz Crne Gore koji su spremni da zauzmu aktivan stav u… »

REKOM konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI, SRBIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, MAKEDONIJI, KOSOVU, SLOVENIJI I HRVATSKOJ Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za… »

Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom – OGLAS

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa New Page doo i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), objavljuje O G L A S za učešće u projektu Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom kroz sistem besplatnih neformalnih obuka i zapošljavanja kod poslodavca Oglas je namijenjen osobama sa invaliditetom sa završenom srednjom školom… »

Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS II

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! raspisuje KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 15. novembra 2018.… »