Oglas za polaznike III generacije Škole omladinskog aktivizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje OGLAS za polaznike III generacije

ŠKOLE OMLADINSKOG AKTIVIZMA

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da unaprijediš aktivističke vještine u promociji i zagovaranju ljudskih prava,  proširiš znanja i razmijeniš iskustva sa vršnjacima iz drugih gradova, onda je Škola omladinskog aktivizma pravi izbor za tebe!

Cilj ove generacije Škole omladinskog aktivizma je da mladima pomogne da bolje razumiju ljudska prava marginalizovanih grupa, posebno LGBTIQ osoba, kako bi aktivno učestvovali u prevenciji govora mržnje i nasilja u svojoj lokalnoj zajednici, školi i među vršnjacima.

Škola omladinskog aktivizma pruža srednjoškolcima/kama mogućnost da kroz četvorodnevni program uče o ljudskim pravima, identifikuju govor mržnje, osobito prema LGBTIQ osobama, kao i načine borbe i prijavljivanja govora mržnje, koriste mehanizme zaštite ljudskih prava, ali da i prepoznaju značaj prevencije diskriminacije i nasilja prema LGBTIQ osobama.

Ko može da se prijavi za Školu omladinskog aktivizma?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja cijele Crne Gore.

Kako se prijaviti za Školu omladinskog aktivizma?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail na info@cgo-cce.org, sa naznakom „Za Školu omladinskog aktivizma“.

Prednost pri selekciji Škole imaju pripadnici/e marginalizovanih grupa.

Rok za slanje prijava je 23. februar 2023. godine do 00:00h.

Škola je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program pokriva CGO. Škola se organizuje u okviru projekta “Zajedno protiv predrasuda!” koji sprovodi CGO uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Detaljne informacije o programu Škole dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu poslije procesa selekcije, a na osnovu evaluacije prijava.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj telefona 020 228 479, kao i putem naših socijalnih mreža.