Stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nudi program neplaćenog stažiranja oblikovan tako da zadovolji potrebe kako crnogorskih, tako i međunarodnih studenata/kinja ili mladih koji žele sticati nova znanje i vještine u okviru tri glavna programa CGO-a: Demokratizacija i evropeizacija, Ljudska prava i Aktivno građanstvo.

U skladu sa našim opredjeljenjem prema izvrsnosti, CGO je poslužio kao temelj za profesionalni razvoj oko 40 pojedinaca i pojedinki u okviru 12 generacija stažista/kinja iz Crne Gore. Dodatnih 40 stažista/kinja je, takođe, kroz Vladin Program stručnog osposobljavanja, u kojem učestvujemo od početka, imalo prilike da se praktično usavršava kod nas stičući nove vještine i perspektive.

Oni koji su bili naši stažisti/kinje sada uspješno grade svoje karijere u različitim oblastima, uključujući nevladine organizacije, međunarodne i međuvladine organizacije, medije, akademsku zajednicu, diplomatiju, različita ministarstva Vlade, Skupštinu, nezavisne institucije, poslovni sektor, itd. Mnogi sada imaju i visoke pozicije i izuzetan uspjeh u karijerama, a dio svojih postignuća pripisuju i dragocjenom formirajućem iskustvu u CGO-u. Takođe, mnogi od njih održavaju stalnu komunikaciju, a u nekim slučajevima i dugotrajnu programsku saradnju, sa nama.

Osim toga, CGO pruža mogućnosti stažiranja i međunarodnim studentima, a do sada je oko 10 njih je uspješno završilo programe u trajanju od dva do šest mjeseci, značajno doprinoseći kulturnoj raznolikosti i široj perspektivi naših inicijativa.

Ako ste zainteresovani da budete dio našeg programa stažiranja, da prođete kroz transformišuće i intelektualno iskustvo, pozivamo vas da se prijavite na naše otvorene konkurse, kada budu aktuelni, ili da nas kontaktirate na info@cgo-cce.org.