Stažisti/kinje

IX generacija stažista/kinja, 2020. godina


Biljana Popović, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacija

Božana Mašanović, stažistkinja na programu Aktivno građanstvoBiljana Popović je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, smjer Politikologija-Međunarodni odnosi. U toku osnovnih studija imala je priliku da jedan semestar provede u Hrvatskoj na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je na dvogodišnjim master studijama na Fakultetu političkih nauka. Takođe, volonterka je u Crnogorskom udruženju studenata političkih nauka (MAPSS), gdje je počela svoj angažman u odjeljenju Ljudskih resursa, a kasnije je bila i koordinatorka Akademskog sektora. Od jula do oktobra 2020. godine bila je dio radne grupe MAPSS-a koja je, uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD), sprovela Istraživanje o mladima u izbornom procesu -parlamentarni izbori 2020. godine. Bila je predstavnica Crne Gore u projektu njemačke fondacije Körber-Stiftung koji je imao za cilj da osmisli virtuelne muzeje za mlade kao obrazovnog sredstva u suočavanju sa prošlošću. Studijski je posjetila Savjet Evrope u Strazburu. Učesnica je brojnih seminara, okruglih stolova i radionica. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i njemačkim jezikom.


Božana Mašanović, stažistkinja na programu Aktivno građanstvo

Božana Mašanović, stažistkinja na programu Aktivno građanstvoBožana Mašanović je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, smjer Politikologija-Međunarodni odnosi. Tokom osnovnih studija, provela je godinu dana studirajući u inostranstvu, i to u Sloveniji na Fakultetu za napredne društvene studije u Ljubljani i u Poljskoj na Jagielonskom univerzitetu u Krakovu. Trenutno je na dvogodišnjim master studijama na Fakultetu političkih nauka, na programu Komparativna politika. Od početka studija je aktivna u studentskim organizacijama, prvo kao dio AIESEC-a, a kasnije u Crnogorskom udruženju studenata političkih nauka (MAPSS) kao koordinatorka Ljudskih resursa, pa koordinatorka Akademskog sektora. Od jula do oktobra 2020. godine bila je dio radne grupe MAPSS-a koja je, uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD), sprovela Istraživanje o mladima u izbornom procesu -parlamentarni izbori 2020. godine. Dio je prve generacije stažista u Centru za inovacije u politici (Center for policy innovation-CPI), nezavisnog think tank centra fokusiranog na unaprijeđenje rada javnog sektora na Zapadnom Balkanu. Tečno govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.


Gabriela Pobrić, stažistkinja na programu Aktivno građanstvo

Gabriela Pobrić, stažistkinja na programu Aktivno građanstvoGabriela Pobrić je učenica drugog razreda Srednje Elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić”, smjer Razvoj web i mobilnih aplikacija. Završila je Školu ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Ministarstva ljudskh i manjinskih prava, ali i učestvovala na brojnim obukama i takmičenjima u oblasti ljudskih prava, engleskog jezika i programiranja. Dugogodišnja je volonterka NVO Naša akcija i Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Takođe, volontira za Mladu evropsku ambasadu, inicijativu Evropske unije u okviru mreže Mladih evropskih susjeda za države članice EU i istočne partnerske države, u okviru koje je učestvovala na nizu sastanaka, seminara i predavanja na temu ljudskih prava, zaštite životne sredine, reciklaže i globalnog zagrijavanja. Uspješno je završila kurs za 3D modelovanje i 3D štampu. Do prošle godine bavila se džudom i brazilskom džiu džicom za značajnim rezultatima, a voli kajakarenje, jedrenje, skijanje na vodi i planinarenje. Poslednje tri godine svoj ljetnji raspust provodi radeći u oblasti turizma, administracije i online marketinga u Crnoj Gori i SAD. Tečno govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.


VIII generacija stažista/kinja, 2020. godina


VII generacija stažista/kinja, 2019. godina


Svetozar Šćekić, stažista na programu Ljudska prava

Svetozar Šćekić, stažista na programu Ljudska pravaSvetozar Šćekić završava politikologiju i međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Završio je Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“ u Podgorici, smjer pravno-administrativni tehničar. Tokom srednje škole bio je član debatnog kluba, a učestvovao je i na debatnim takmičenjima. Usješno je završio Školu EU pregovora u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore. Od jula 2019. predsjednik je Crnogorskog udruženja studenata Fakulteta političkih nauka (MAPSS), a sa svojim timom je organizovao niz događaja, poput javnih časova Dan Ustava Crne Gore i Dan Ujedinjenih Nacija, debatni turnir, itd. Tečno govori engleski, a služi se italijanskim i njemačkim jezikom.


Rialda Ramusović, stažistkinja na programu Aktivno građanstvo

Rialda Ramusović , stažistkinja na programu Aktivno građanstvoRialda Ramusović je studentkinja treće godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Jedan semestar osnovnih studija završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Salzburgu, Austrija. Od srednje škole bila je aktivna u različitim projektima Gimnazije „Panto Mališić” u Beranama, učestvujući i osvajajući nagrade u takmičenjima u govorništvu, smotrama poezije i drugim vannastavnim programima. Dobitnica je prve nagrade na državnom takmičenju srednjoškolaca iz njemačkog jezika. Boravila je na studijskim programima na njemačkom jeziku u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji. Novinarsko iskustvo sticala je kroz praksu na radio KRŠ i radio Crne Gore, kao i u Vijestima, a i dalje radi za omladinski portal Makanje. Volontirala je u ADP Zid i NVO ‘Pčelica‘. Kao učesnica treninga o borba protiv nasilnog ekstremizma i rasizma, u organizaciji Foruma MNE, zajedno sa svojim timom osmislila je i sprovela jedan projekat u Beranama. Uspješno je završila CEPI obuku za odnose s javnošću, kao i Školu objektivizma Ayn Rand koju organizuje Balkanski objektivistički centar. Učesnica je brojnih treninga i konferencija iz oblasti manjinskih, OSI i LGBT prava. Tečno govori engleski i njemački, a služi se španskim jezikom


Milica Međedović, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacija

Milica Međedović , stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacijaMilica Međedović završava Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Kao srednjoškolka bila je uključena u brojne volonterske programe u gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici. Bila je učesnica mnogih debata, seminara i izlaganja na Pravnom fakultetu. Uspješno je završila Školu retorike, u organizaciji studentske organizacije ADAMAS, kao i Putujuću školu tranzicione pravde koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Evropske unije. U okviru ADAMAS-a, pohađala je i Pravnu kliniku, a učila je i o advokatskim vještinama. Tečno govori engleski i italijanski, a služi se španskim jezikom.


VI generacija stažista/kinja, 2018. godina


Milena Radonjić, stažistkinja na programu Ljudska prava

Milena Radonjić, stažistkinja na programu Ljudska pravaMilena Radonjić završava master studije u oblasti međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno priprema master tezu sa fokusom na zaštitu podataka o ličnosti. Osnovne i specijalistične studije novinarstva završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Tokom studiranja je učestvovala u brojnim programima iz oblasti ljudskih prava, evropskih i evroatlanskih integracija, kao i rada međunarodnih organizacija humanitarnog karaktera. U organizaciji Fondacije za evropske progresivne studije i fondacije Max van der Stoel završila je seminar koji se bavio različitim pitanjima demokratizacije u susjedstvu Evropske unije i ulozi društvenih pokreta i progresivnih partija. U okviru prakse koji je organizovao Fakultet političkih nauka, stekla je iskustvo radijske novinarke na javnom servisu – Radio Crne Gore. Kasnije je praksu imala i u štampanim medijima. Kao novinarka je volontirala za humanitarni portal “Red Info” u organizaciji Crvenog krsta Beogrda. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i španskim jezikom.


Ana Puljiz, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacija

Ana Puljiz, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacijaAna Puljiz završava specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na kojem je stekla bachelor u međunarodnim odnosima. Jedan semestar osnovnih studija završila je na Fakultetu za društvene nauke Humboldt Univerziteta u Berlinu. Dobitnica je studentske nagrade za najbolje studente generacije 2015.godine. Tokom srednje škole i fakulteta bila je koordinatorka debatnih klubova i učestvovala je na državnim i regionalnim takmičenjima. Organizovala je studentsku Debatnu ligu i debatni turnir ‘George Orwell’. Takođe, bila je koordinatorka Sektora za ljudske resurse u MAPSS-u (Crnogorskom udruženju studenata političkih nauka) kroz koji je radila na projektima poput Diplomatskog kursa, Ambasadorskih dana, Simulacije rada Evropskog savjeta, Simulacije parlamentarne prakse. Tokom studija bila je i voditeljka jutarnjeg programa na studentskom radiju ‘Krš’. Dodatno se usavršavala kroz alternativne obrazovne programe u nevladinom sektoru u oblasti korupcije u obrazovanju, evropskih integracija i diplomatije. Uspješno je završila Regionalnu školu demokratije u organizaciji fondacije Friedrich-Ebert, Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, a bila je i učesnica simulacije rada Ujedinjenih nacija (MiMUN). Tečno govori engleski, a služi se njemačkim i španskim jezikom.


Milica Zindović, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacija

Milica Zindović, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacijaMilica Zindović završava specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na kojem je stekla bachelor u međunarodnim odnosima. Jedan semestar osnovnih studija završila je na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu, u Poljskoj, proširujući znanje iz međunarodnih i evropskih studija, ali i učestvujući u različitim projektima, između ostalog i simulaciji Oxford debate i rada Savjeta Evropske unije. Dobitnica je nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta FPN-a u akademskoj 2017/18. Završila je Školu demokratije u organizaciji fondacije Friedrich-Ebert, Centra za međunarodne odnose Banja Luka i Centra za međunarodne studije Zagreb. Od srednje škole bila je aktivna u različitim projektima Gimnazije ”Tanasije Pejatović” u Pljevljima, učestvujući u kvizovima, takmičenjima u govorništvu i drugim vannastavnim programima. Aktivna je članica MAPSS-a (Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka), kroz koji je radila na različitim projektima poput Diplomatskog kursa, Ambasadorskih dana, Simulacije rada Evropskog savjeta, Simulacije parlamentarne prakse, a bila je i jedna od koordinatorki ‘Videodroma’. Tečno govori engleski, služi se ruskim i italijanskim, a ima i osnovno znanje turskog jezika.


Anja Redžić, stažistkinja na programu Aktivno građanstvo

Anja Redžić, stažistkinja na programu Aktivno građanstvoAnja Redžić je osnovne studije psihologije završila na City College-u, Internacionalnom fakultetu Univerziteta Sheffield u Solunu, u Grčkoj. U okviru diplomskog rada sprovela je istraživanje o uticaju dvojezičnosti na kognitivne funkcije. Takođe, završila je i Školu otvorenog budžeta u organizaciji Instituta alternativa (IA). Kao srednjoškolka bila je uključena u brojne volonterske programe u okviru organizacije ADP Zid, a koji su se odnosili na posredovanje u socijalizaciji mladih ljudi sa smetnjama u razvoju, podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine i sprovođenje ekoloških akcija, a taj aktivizam je nastavila razvijati i tokom studija kroz program „Go Green“. Godinu nakon studija je provela u Australiji gdje je stekla vrijedna radna iskustva i radnu disciplinu. Tokom boravka u Australiji, radila je i u skloništu za beskućnike. Tečno govori engleski i španski jezik.


Bojana Knežević, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacija

Bojana Knežević, stažistkinja na programu Demokratizacija i evropeizacijaBojana Knežević je specijalizirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na kojem je prethodno završila i osnovne studije. Tokom pohađanja gimnazije, kao stipendistkinja programa A-SMYLE, pod pokroviteljstvom State Department-a, završila je treći razred u Vašingtonu, SAD. Dodatno se usavršavala u nevladinom sektoru u Crnoj Gori u građanskom obrazovanju, upravljanju IPA projektima, tehnikama kvalitativne analize, itd. a u oblasti praćenja javniih politika u Češkoj republici. Završila je i školu Civilno društvo za početnike, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Radno iskustvo je počela u NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), kao dobitnica jednogodišnje istraživačke stipendije. U okviru tog angažmana, učestvovala je u realizaciji brojnih projektnih aktivnosti, uključujući i rad na ogranizaciji mreže posmatrača tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Koautorka je publikacija: Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori; Misli lokalno – djeluj lokalno! Rezultati lokalnih samouprava u primjeni mehanizama prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Crnoj Gori; SPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (predsjednički izbori 2018) i SPINoFACT 3 – Političko oglašavanje između spina i činjenica (lokalni izbori Podgorica 2018). Tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.


Kristina Pašić, stažistkinja na programu Ljudska prava

Kristina Pašić, stažistkinja na programu Ljudska pravaKristina Pašić je studentkinja četvrte godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na kojem je ranije stekla bečelor diplomu. Završila je školu Civilno društvo za početnike, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a dodatno se usavršavala i na nacionalnom treningu Obrazovanje za ljudska prava, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Savjeta Evrope. Takođe, tokom 2018, intenzivno se usavršvala u oblasti monitoringa medija. Učesnica je brojnih seminara, okruglih stolova i radionica u nevladinom sektoru, a u oblastima borbe protiv narkomanije, nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja. Godinama je volontirala u organizaciji brojnih projekata i aktivnosti u okviru Kancelarije za prevenciju narkomanije u Žabljak. Tokom 2013, učestvovala je na takmičenju „Poslovni izazov“ koje realizuje organizacija Dostignuća mladih u Srbiji u saradnji sa Socio-ekonomskim centrom u Podgorici i Univerzitetom Donja Gorica, i kao članica pobjedničkog tima učestvovala je dalje na takmičenju „Poslovni izazov zapadnog Balkana“. Koristi se engleskim jezikom.


V generacija stažista/kinja, 2017. godina


IV generacija stažista/kinja, 2016. godina


Isidora Radonjić, stažistkinja na programu Ljudska prava

Isidora Radonjić, asistentkinja na projektimaIsidora Radonjić je na specijalističkim studijama na odsjeku Istorije, Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na kojem je ranije stekla Bečelor diplomu. U toku osnovnih studija, bila je stipendistkinja CEEPUS i Erasmus Mundus programa u okviru kojih je provela tri semestra na Institutu za etnologiju i kulturnu antropologiju, kao i na Istorijskom institutu Varšavskog univerziteta. Dodatno, tokom studija, učestvovala je na brojnim naučnim skupovima iz oblasti istorije, a direktno je bila angažovana u organizaciji međunarodne naučne konferencije “Sto godina od odlaska Turaka sa Balkana”, koji je organizovala Dukljanska akademija nauka i umjetnosti. Završila je Školu poslovnih vještina u organizaciji NVO Mreža za poslovni razvoj, kao i Program Edukacijom do mira (PEP) u organizacji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Usavršavala se i u oblasti tranzicione pravde kroz program „Izgradnja otpornosti i inhibitora protiv svirepih zločina: zajednički plan za prevenciju” u organizaciji Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva. Koautorka je publikacije „Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?”. Tečno govori engleski i poljski, a služi se i španskim jezikom.


Mina Kalezić, stažistkinja na programu Evropske integracije

Mina Kalezić, asistentkinja na projektimaMina Kalezić je na magistarskim studijama na odsjeku Međunarodni odnosi Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je ranije završila osnovne i specijalističke studije. Tokom studija, učestvovala je na brojnim seminarima i javnim debatama na teme evropskih i euroatlantskih integracija, kao i u studentskim projektima simulacije rada Ujedinjenih nacija – MIMUN 2014 i MIMUN 2015, ali i u projektu simulacije parlamentarne prakse u organizaciji MAPSS-a. Završila je Školu retorike “Prof. dr Radovan Radonjić”, u organizaciji Fakulteta za državne i evropske studije, kao i Program Edukacijom do mira (PEP) u organizacji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Bila je učesnica razmjene mladih na temu “Let’s build our European home”, koja se održala u Španiji, zatim treninga o socijalnom preduzetništvu u organizaciji NVO Juventas, treninga „Civilno društvo za početnike” u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), treninga o građanskom aktivizmu u okviru projekta “HomoEuropeanus”. Bila je saradnica na publikaciji „Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU: značaj, uloga i položaj članova”. Tečno govori engleski jezik, a služi se ruskim, španskim i italijanskim.


Nemanja Pejović, stažista na programu Aktivno građanstvo

Nemanja Pejović, asistent na projektimaNemanja Pejović je na specijalističkim studijama Međunarodno – pravnog smjera Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na kojem je ranije stekao Bečelor diploma. Tokom studija, učestvovao je na brojnim programima iz oblasti prava i usaglašavanja nacionalnog prava sa standardima Evropske unije. Dodatno se usavršavao i u unaprijeđenju kvaliteta života manjinskih grupa. Tečno govori engleski jezik, a služi se španskim i francuskim.


III generacija stažista/kinja, 2015. godina


Vildana Ljujković, stažistkinja na programu Demokratija

Vildana Ljujković, asistentkinja na projektimaVildana Ljujković završava specijalističke studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je ranije stekla Bachelor diplomu na istom smjeru. Dodatno se usavršavala na treninzima i radionicama za novinare u oblasti borbe protiv HIV/AIDS-a i smanjenju stigme i diskriminacije u vezi sa HIV/AIDS-om, u organizaciji NVO Kreativni centar “Montevita”, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka. Takođe, specijalizirala je odnose sa javnošću i vođenje kampanja za nevladine organizacije sa fokusom na društvene mreže u organizaciji fondacije Friedrich Ebert. Koristi se ruskim, engleskim i albanskim jezikom.


Jelena Nedović, stažistkinja na programu Evropske integracije

Jelena Nedović, stažistkinja na programu Evropske integracijeJelena Nedović je magistrirala na Fakultetu za državne i evropske studije (FDES), gdje je ranije i dipomirala u oblasti javne uprave i evropskih poslova. Stažirala je u Upravi za kadrove, Ministarstvu unutrašnjih poslova i u Nacionalnom birou osiguravača Crne Gore. Bila je angažovana kao konsultantkinja u UNDP-iju, pri izradi „Analize funkcionisanja lokalne samouprave u Crnoj Gori“ u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore. Tokom studija učestvovala je u brojnim projektima koje je organizovao FDES, samostalno ili sa partnerskim organizacijama i institucijama. Položila je stručni ispit za rad u državnim organima. Koristi se engleskim jezikom.


II generacija stažista/kinja, 2014. godina


Jelena Popović, stažistkinja na programu Ljudska prava

Jelena Popović, stažistkinja na programu Ljudska pravaJelena Popović trenutno radi na izradi magistarske teze u oblasti marketinga i biznisa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, na kojem je ranije diplomirala sa visokom prosječnom ocjenom. Stažirala je u Crnogorskom narodnom pozorištu, u sektoru marketinga i prodaje. Takođe, položila je stručni ispit za rad u državnim organima. Dodatno se usavršavala kroz pohađanje različitih kurseva jezika, treninga u pisanju prijedloga projekata i odnosima sa javnošću. Tokom studija, kao stipendistkinja programa Erasmus Mundus, jedan semestar provela je na Univerzitetu Vilnius u Litvaniji. Članica je MENSE od 2007. Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim jezikom.

Kristina Lazarević, stažistkinja na programu Demokratija

Kristina Lazarević, stažistkinja na programimaKristina Lazarević je osnovnu i srednju školu završila u Tivtu. Školovanje je nastavila na Fakultetu za strane jezike Univerziteta Mediteran, gdje je bila nagrađena dva puta kao jedna od najboljih studentkinja svoje klase. Drugu godinu studija, putem programa prestižne svjetske organizacije World Learning – Global UGRAD, završila je na Univerzitetu u Misuriju u SAD, a treću na Univerzitetu Malardalen u Švedskoj, kao stipendistkinja Erasmus Mundus programa. Svoj aktivizam i liderski potencijal pokazuje i kroz rad u AIESEC-u, u kojem je bila jedna od članica inicijativnog tima za ponovno osnivanje AIESEC-a u Crnoj Gori, a danas je potpredsjednica za programe razmjene na nacionalnom nivou. Stažirala je u kancelariji UNICEF-a u Crnoj Gori, u sektoru komunikacija. Dodatno iskustvo ima u radu u medijima, posebno na televiziji i radiju gdje je godinama vodila brojne programe i bila urednica radio i TV emisija za tinejdžere. Tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim i francuskim.


Anđela Vujković, stažistkinja na programu Evropske integracije


Bojana Tufegdžić, stažistkinja na programu Ljudska prava


I generacija stažista/kinja, 2013. godina


Dijana Dedić, stažistkinja na programu Demokratija

Dijana Dedić, stažistkinja na programu DemokratijaDijana Dedić je osnovnu školu i gimnaziju završila u Podgorici. Studentkinja je četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, studijski program Međunarodno-pravni smjer. Bila je polaznica brojnih seminara iz oblasti prava. Završila je Školu ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Takođe, polaznica je Škole demokratije u organizaciji CGO-a, uz podršku Friedrich Ebert fondacije. Aktivna je članica Studentskog vijeća Pravnog fakulteta i ELSA Crna Gora, a učestvovala je i u organizaciji brojnih projekata i aktivnosti u okviru Crnogorskog olimpijskog komiteta i Sportskog saveza. Tečno govori engleski i ruski jezik, a služi se i italijanskim i španskim.


Mira Popović, stažistkinja na programu Demokratija

Mira Popović, stažistkinja na program DemokratijaMira Popović je osnovnu školu i gimnaziju završila u Podgorici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Građansko-pravni smjer. Bila je polaznica ciklusa predavanja o Žaku Lakanu u okviru programa Savremene tendencije kritičke misli u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Takođe, polaznica je Škole demokratije u organizaciji CGO-a, uz podršku Friedrich Ebert fondacije. Tokom studija bila je članica ELSA Crne Gore, aktivna u Odsjeku za marketing. Tečno govori engleski i italijanski jezik, a služi se i španskim jezikom.


Miloš Knežević, stažista na programu Ljudska prava

Miloš Knežević, stažista na programu Ljudska pravaMiloš Knežević je osnovnu i srednju turističku školu završio u Podgorici. Student je četvrte godine Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, studijski program Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Završio je Školu ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Od 2011. obavlja funkciju koordinatora Omladinske grupe CGO-a. Bio je učesnik brojnih škola i seminara iz oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori i regionu. Aktivan je kao volonter u CGO-u. Govori makedonski i engleski jezik, a služi se i španskim jezikom.


Neda Krstajić, stažistkinja na programu Ljudska prava

Neda Krstajić, stažistkinja na programu Ljudska pravaNeda Krstajić je završila osnovnu školu i gimnaziju u Podgorici. Studentkinja je treće godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, studijski program Politikologija. Bila je učesnica brojnih seminara iz oblasti ljudskih prava i evropskih integracija. Završila je Školu ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Članica je debatnog kluba Agora na Fakultetu političkih nauka. Aktivna je članica Omladinske grupe CGO-a. Tečno govori engleski jezik, a služi se i italijanskim jezikom.


Radovan Ognjenović, stažista na programu Evropske integracije

Radovan Ognjenović, stažista na programu Evropske integracijeRadovan Ognjenović je osnovnu školu završio u Risnu, a gimnaziju u Herceg Novom. Student je treće godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, studijski program Međunarodni odnosi. Učesnik je brojnih seminara i konferencija iz oblasti demokratije, mladog liderstva i volonterizma, kao i IT tehnologija kako u Crnoj Gori tako i širom Evrope. Učestvovao je u organizaciji Škole novinarstva i medijske pismenosti, kao i u organizaciji VI akademske konferencije IAPSS-a Challenges to the Global Political Economy. Aktivni je član Volonterske inicijative Podgorica i MAPSS-a. Trenutno radi kao urednik studentskog portala Tragom.me. Tečno govori engleski jezik, a služi se njemačkim i italijanskim.

NAPOMENA: Biografije stažista/kinja su date za one period kad su stažirali u CGO-u.