Tender za potrebe organizacije Interkulturalnog kampa

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje

TENDER
za podnošenje ponuda za smještaj i konferencijske usluge za potrebe organizacije Interkulturalnog kampa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta „Djelujem – mijenjam!“, koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, organizuje Interkulturalni kamp za srednjoškolce/ke iz Crne Gore sa ciljem razvoja/ znanja i vještina interkulturalne komunikacije kod srednjoškolaca/ki, kao i umrežavanje mladih iz različitih dijelova Crne Gore.

Organizacija Interktulturalnog kampa podrazumijeva angažman hotelskih usluga smještaja, konferencijske sale, kao i usluga obroka i osvježenja.

Ko može poslati ponudu?

Hoteli sa smještajnim kapacitetom da ugoste grupu od oko 30 osoba i adekvatnom konferencijskom salom na sjeveru Crne Gore.

Kako poslati ponudu?

Pratiti instrukcija iz dijela A tenderske dokumentacije i slanjem tehničke i finansijske ponude.

Tendersku dokumentaciju je moguće preuzeti sa sljedećih linkova:

Dio A: Informacija za ponuđače

Dio B: Tehnička ponuda

Dio C: Finansijska ponuda

Napomena: cijene u dijelu C: finansijska ponuda treba da budu izražene uključujući PDV.

Rok za slanje ponuda je 13. april 2023. do 16:00h.

Odabir najboljeg ponuđača biće obavljen interno u skladu sa utvrđenim procedurama koje se zasnivaju na sljedećem kriterijumu:  „Najbolja cijena u odnosu na ponuđeni kvalitet“.