Konkurs za učesnike/ce Akademije o potrošačkim pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

KONKURS

za učesnike/ce

 AKADEMIJE O POTROŠAČKIM PRAVIMA

Akademija o potrošačkim pravima pruža priliku za bliže upoznavanje potrošačkih prava, mehanizama njihove zaštite, sa fokusom na crnogorsku i međunarodnu legislativu. Tokom dva dana intenzivnog programa, 15 odabranih učesnika/ca dobiće priliku da od relevantnih domaćih stručnjaka uči o konceptu i značaju potrošačkih prava, ali i da steknu praktične vještine koje će biti primjenjive u daljem angažmanu.

Akademija će dodatno uključiti i posjetu institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom potrošačkih prava.

Za uspješno pohađanje Akademije učesnici/e će dobiti diplome, a CGO će dodatno, na temelju posvećenosti, zalaganja i zainteresovanosti, odabrati tri učesnika/ce i ponuditi im plaćeno dvomjesečno stažiranje u Potrošačkom savjetovalištu CGO-a, tokom kojeg će biti obezbijeđena i stručna mentorska podrška.

Akademija o potrošačkim pravima će biti održana sredinom oktobra u Podgorici, a sve troškove pokriva organizator.

Oglas je otvoren za studente/kinje svih pravnih fakulteta u Crnoj Gori, uz naznaku da prednost imaju oni koji pokazuju visok stepen motivisanosti i spremnost da kasnije primijene stečeno znanju na polju afirmacije i zaštite potrošačkih prava.

Prijave (CV sa kontakt podacima i kratko motivaciono pismo) se šalju najkasnije do 2. oktobra 2022, elektronskom poštom na info@cgo-cce.org i sa naslovom Prijava – Akademija o potrošačkim pravima – IME I PREZIME.

Svi prijavljeni kandidati/kinje biće informisani o ishodu konkursa, nezavisno od toga da li su primljeni ili ne.

Akademija o potrošačkim pravima i plaćeno dvomjesečno stažiranje organizuju se u okviru projekta “Informisan potrošač – bezbjedan potrošač”, koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.