Oglas za polaznike/ce Interkulturalnog kampa

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

raspisuje OGLAS za polaznike/ce

 INTERKULTURALNOG KAMPA

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da učiš o konstruktivnim i djelotvornim formama komunikacije, izgrađuješ veze sa vršnjacima/kinjama iz različitih etničkih i kulturnih sredina, utičeš na promjene u svojoj školi i lokalnoj zajednici u cilju afirmacije vrijednosti i principa tolerancije i interkulturalizma – onda je Interkulturalni kamp pravi program za tebe!

Cilj Interkulturalnog kampa je razvoj znanja i vještina intekulturalne komunikacije kod srednjoškolaca/ki, kao i umrežavanje mladih iz različitih dijelova Crne Gore.

Interkulturalni kamp pruža mogućnost srednjoškolcima/kama da kroz petodnevni program uče o prihvatanju i toleranciji, konceptu i posljedicama radikalizacije, značaju poštovanja različitosti bez obzira na lična svojstva, ali i kako da postanu aktivni zagovarači savremenog koncepta ljudskih prava. Rad će biti organizovan kroz interaktivne metode, što uključuje kratka uvodna predavanja koja prate radionice, grupni rad, igranje uloga, projekcije filmova, debate, simulacije i otvorene diskusije.

Ko može da se prijavi za Interkulturalni kamp?

Redovni učenici/e svih srednjih škola u Crnoj Gori.

Kako se prijaviti za Interkulturalni kamp?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail info@cgo-cce.org, sa naznakom „Za Interkulturalni kamp“.

Rok za slanje prijava je 14. april 2023. do 14:00h.

Interkulturalni kamp je besplatan za odabrane učesnike/ce, što znači da troškove smještaja, putovanja, hrane, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program pokriva CGO.

Interkulturalni kamp se organizuje u okviru projekta „Djelujem – mijenjam!“ koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Detaljne informacije o programu dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Interkulturalni kamp poslije procesa selekcije, a na osnovu evaluacije prijava.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj telefona 020 228 479, kao i putem naših socijalnih mreža.


 

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.