Nema vladavine prava bez poštovanja ljudskih prava i dostojanstva žrtava

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 24. marta – Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava – ukazuje na važnost sprovođenja kontinuiranih akcija kojima se teži zadovoljenju pravde za sve žrtve teških sistemskih kršenja ljudskih prava i procesuiranju odgovornih za zločine.

Pravo na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava je neotuđivo pravo svakog pojedinca. Država ima dužnost i obavezu da zaštiti to pravo kroz postojeći pravni okvir, kao i kroz druge mehanizme zaštite. Nažalost, i danas svjedočimo brojnim slučajevima teškog kršenja ljudskih prava te narušavanja dostojanstva čovjeka u Crnoj Gori, ali i širom svijeta, a posebno u slabije razvijenim dijelovima svijeta i ratom pogođenim zemljama.

CGO cijeni da u Crnoj Gori postoje barijere na putu ostvarenja dostojanstvenog života i građanskih sloboda. Crnogorsko društvo danas je obilježeno polarizacijom, populizmom, klerikalizacijom, rastućom mizoginijom i govorom mržnje. To je, između ostalog, i posljedica neadekvatnog procesa suočavanja sa prošlošću koji se ogleda kroz nekažnjivost ratnih zločina, izostanak utvrđivanja komandne odgovornosti, kao i odgovornosti aktera sudskih postupaka koji su pogrešno primijenili zakon ili fingirali procese, zatim neizvedene procese reparacija, nerazvijenu kulture sjećanja i neriješene sudbine nestalih, ali i dodatne viktimizacije njihovih porodica i porodica žrtava.

Bivša vlast je na deklarativan, ali ne i suštinski, način podržavala napore u procesu pomirenja, što nije dovelo ni do djelotvornog procesa suočavanja sa prošlošću koji bi bio ljekovit za crnogorsko društvo. Ta tendencija se nastavila i sa novim vlastima, nakon avgustovskih izbora 2020. godine. Ništa se u crnogorskom društvu nije desilo preko noći, već je dosta toga lošeg naslijeđeno i neadekvatno adresirano u određenom vremenskom okviru, što svoje izraze ima i kroz neke dijelove naše svakodnevnice. Zato bi razbijanje radikalizma, saniranje posljedica rata na našim prostorima, podsticanje zdravorazumskog i neostrašćenog pristupa, stručnosti, principijalnosti i pomirenja, suživota, tolerancije, uvažavanja i ekonomskog prosperiteta trebali da budu politički okvir i habitus svakog građanina i građanke Crne Gore.

CGO naglašava da je presudno važno da donosioci odluka i institucije uvijek na prvo mjesto stavljaju čovjeka, da se bore za istinu i daju puni doprinos afirmaciji istine i pravde. 

Međunarodni dan prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija kao dan sjećanja na arhiepiskopa Oskara Arnulfa Romera, čuvenog borca za ljudska prava, koji je ubijen 24. marta 1980, zbog oštrih osuda kršenja ljudskih prava najugroženijih, odbrane principa zaštite prava na život, promovisanja ljudskog dostojanstva i žestokog protivljenja svim oblicima nasilja. Svrha obilježavanja ovog dana je da se ukaže na poštovanje i sjećanje na žrtve teških i sistemskih kršenja ljudskih prava i promoviše značaj prava na istinu i pravdu.

 Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava