Konkurs za najbolji književno-umjetnički rad osnovaca/ki i srednjoškolaca/ki

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

KONKURS

za najbolji književno-umjetnički rad osnovaca/ki i srednjoškolaca/ki

Konkurs je namijenjen osnovcima/kama i srednjoškolcima/kama svih škola sa teritorije Crne Gore koji žele da doprinesu prevenciji diskriminacije i nasilja prema LGBTIQ osobama i prihvatanju LGBTIQ osoba među školskom populacijom.

Cilj konkursa je da podstakne aktivističko djelovanje mladih kao zagovarača ljudskih prava, prihvatanja različitosti i onih koji se bore za smanjenje govora mržnje prema LGBTIQ osobama.

Kriterijumi koje književno-umjetnički rad treba da zadovolji:

  • da je autentičan rad osnovaca ili srednjoškolaca sa teritorije Crne Gore;
  • da je u formatu priče, eseja, crteža ili slike;
  • da koristi ispravnu terminologiju LGBTIQ pojmova;
  • da afirmiše prava LGBTIQ osoba i/ili problematizuje položaj i probleme LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

Uz književno-umjetnički rad, autori/ke su dužni da dostave:

  • lične podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, razred, smjer, školu),
  • kratak opis i/ili motiv izrade književno-umjetničkog djela

Radovi se mogu poslati do 12. septembra 2023. godine, putem elektronske pošte na info@cgo-cce.org uz naznaku “KONKURS ZA NAJBOLJI RAD”. Crteži i slike se mogu slati u jpg formatu, minimum full HD rezolucije, dok se original čuva i po zahtjevu dostavlja Komisiji na uvid.

Komisija će, na osnovu pristiglih prijava i vodeći računa o ispunjenosti kriterijuma i ciljeva javnog konkursa, odabrati najbolje radove. Nakon selekcije, autori tri najbolje ocijenjena rada će biti nagrađeni novčanim nagradama od 200, 150 i 100 EUR, a minimum 10 najboljih radova uključujući i tri prvorangirana biće objavljena u zbirci.

Napomena: Sve do sada pristigle prijave smatraće se validnim i biće razmatrane u procesu selekcije.

Konkurs za najbolji književno-umjetnički rad osnovaca i srednjoškolaca se organizuje u okviru projekta “Zajedno protiv predrasuda!” koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava sa ciljem poboljšanja stepena prihvatanja LGBTIQ osoba od strane građana/ki Crne Gore.