Škola EU pregovora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za ŠKOLU EU PREGOVORA  Školu čini sedam modula koji će biti realizovani kroz 22 tematska predavanja u Podgorici i jedan trodnevni seminar van Podgorice. Politika proširenja Evropske unije i istorijat odnosa Crne Gore i EU Pregovaračka poglavlja Pregovaračka struktura i proces pregovora Crne Gore Regionalna i šira iskustva… »

Škola mladog liderstva – VII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike/ce VII generacije ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA – škole za izučavanje liderskih vještina od teorije do prakse – Ako si srednjoškolac/ka i želiš da razvijaš svoje liderske vještine, promovišeš demokratske vrijednosti, proširiš i razmijeniš iskustva sa mladima iz Crne Gore koji su spremni da zauzmu aktivan stav u… »

REKOM konkurs za podršku projekata OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI, SRBIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, MAKEDONIJI, KOSOVU, SLOVENIJI I HRVATSKOJ Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za… »

Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom – OGLAS

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa New Page doo i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), objavljuje O G L A S za učešće u projektu Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom kroz sistem besplatnih neformalnih obuka i zapošljavanja kod poslodavca Oglas je namijenjen osobama sa invaliditetom sa završenom srednjom školom… »

Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS II

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! raspisuje KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje dokumenata, ali i druge aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, možete dostaviti do 15. novembra 2018.… »

Konkurs za najbolji istraživački novinarski tekst u oblasti ljudskih prava

U cilju jačanja uloge medija u promociji ljudskih prava, demokratskih reformi i razvoja antidiskriminacione kulture, kroz aktivno istraživanje i izvještavanje medija o slučajevima kršenja ljudskih prava i diskriminacije građana i građanki, kao i o primjeni politika u ovoj oblasti sa naglaskom na ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23, Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS… »

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za  VII generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje tri mjeseca, od 24. septembra do 24. decembra 2018. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama. Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe: Demokratizacija i evropeizacija  – 1 pozicija Ljudska prava – 1 pozicija Aktivno građanstvo – 1 pozicija NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E… »

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou – POZIV ZA PRIDRUŽIVANJE

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! POZIVA zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) da se pridruže  Koaliciji za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou Fokus djelovanja Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije biće praćenje i unaprijeđenje postojećih politika i mehanizmima za sprječavanje i borbu protiv korupcije na… »

Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! raspisuje KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika i praksi, možete dostaviti do 15. februara 2018.  do 16h00. Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD… »