Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

U okviru obrazovnog programa „Savremene tendencije kritičke misli“ CGO organizuje Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike Tematika ovog ciklusa, koji traje 10 nedelja, obuhvata ključne koncepte utemeljivača najvažnijih geopolitičkih škola XX vijeka: anglo-američke, ruske i njemačke škole. Polaznici/e koji budu pohađali minimum 75% predavanja, na kraju ciklusa, dobiće sertifikate o učešću u programu. Voditelj ciklusa biće… »

Škola demokratije – XXIII generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XXIII generacije ŠKOLE DEMOKRATIJE – škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse – Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar… »