Konkurs za stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za VI generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 23. oktobra do 23. decembra 2017. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 1 pozicija
Ljudska prava1 pozicija
Aktivno građanstvo1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

  • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
  • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
  • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, festivala, i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
  • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
  • Nauče što znači timski rad;
  • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobro zajednice u kojoj živimo.

Konkurs-za-staziranje

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Za program stažiranja mogu konkurisati: studenti/kinje završnih godina studija društvenih nauka (redovnih ili postdiplomskih) i oni koji/e su diplomirali/e ili magistrirali/e godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2017. godine, a prijave  (biografija + motivaciono pismo) se šalju na info@cgo-cce.org, sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANJE”. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više programa, brojevima od 1 do 3 naznačite prioritete.

O PROGRAMU STAŽIRANJA
Program stažiranje CGO-a pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja i iskustava u radu u NVO sektoru kroz aktivno učešće u realizaciji tekućih programskih aktivnosti. To prati i dodatna edukacija o civilnom sektoru u Crnoj Gori, kao i o temama koje CGO pokriva, kroz mentorski rad koordinatora/ki programa sa odabranim stažistima/kinjama.

Program stažiranja ne znači zasnivanje radnog odnosa i nije plaćen.
Kasnije pristigle prijave neće biti razmatrane.
Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži krug izbora.

Prijavite se i budite dio CGO tima!