OGLAS za 10 praktikanata/kinja

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut Alternativa (IA) i portal Vijesti, u okviru projekta AKTIVNI STUDENTI ZA ODRŽIV RAZVOJ! raspisuju

OGLAS
za 10 praktikanata/kinja

Odabrani studenti/kinje će proći kroz intenzivan program obuke i praktične nastave koji čine studijske posjete organizacijama i preduzećima koji su sastavni dio projekta, radionice o nezavisnom medijskom izvještavanju i osnovama javnih politika, uz profesionalno mentorstvo i praksu u Institutu Alternativa i portalu Vijesti u trajanju od mjesec dana. Rezultati praktičnog rada biće niz članaka, izvještaja i dokumenata koji se tiču javnih politika a koji će studentima/kinjama Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore omogućiti dobru osnovu za kasnije profesionalno usavršavanje i lakše prilagođavanje uslovima tržišta rada.

cgo-cce-aktivni-studenti

Program je otvoren za studente/kinje treće i četvrte godine studijskih programa Politikologija i Komunikologija (Novinarstvo) sa Fakulteta političkih nauka.

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom (CV) i motivacionim pismom najkasnije do 25. novembra 2016. do 16h na e-mail info@cgo-cce.org uz naznaku “Aktivni studenti za održiv razvoj!”. Za sve dodatne informacije pozovite 020/228 479.

Projekat „Aktivni studenti za održivi razvoj“ je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, a u okviru programa „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, nauke i industrije.“ Specifični cilj projekta jeste unaprijeđenje vještina studenata/kinja smjera Novinarstvo i Politikologija kroz prenošenje znanja u okviru naučnih institucija i malih i srednjih preduzeća u cilju ostvarivanja tijesne veze između svih pomenutih sektora, a u korist studenata/kinja kojima je potreban praktičan vid edukacije.

Do boljeg profesionalnog angažmana putem prakse, obuke i plana!