Međunarodni dan tolerancije obilježen posjetom Ombudsmanu i dodjelom diploma XXIII generaciji Škole ljudskih prava

Znanje o ljudskim pravima neophodno je da bi se tolerancija mogla shvatiti i primijeniti u odnosu sa drugima, ocijenjeno je na sastanku polaznika XXIII generacije Škole ljudskih prava Centra za građansko obrazovanje (CGO) sa Ombudsmanom i njegovim saradnicima.

Polaznici Škole koju je CGO organizovao, uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću kroz projekat „Obrazovanjem za ljudska prava!“, posjetili su danas, na Međunarodni dan tolerancije, instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u okviru praktičnog dijela nastave, dobivši tako mogućnost da se upoznaju sa funkcionisanjem, nadležnostima i djelovanjem Zaštitnika.

cgo-cce-ombudsman (6)

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ustanovila je Međunarodni dan tolerancije 1995. godine, s ciljem skretanja pažnje i na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas.

Polaznicima su na kraju programa diplome za uspješno pohađanje Škole ljudskih prava dodijelili Zaštitnik, Šućko Baković i koordinator programa u CGO-u, Petar Đukanović.

Važan segment rada svake Škole ljudskih prava je i posjeta institucijama koje rade na zaštiti i unaprijeđenju prava građana/ki, pa je tako XXIII generacija posjedila instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Baković je predstavio srednjoškolcima mandat i rad institucije na zaštiti ljudskih prava i sloboda, a odgovarao je i pitanja zainteresovanih.

Baković je ocijenio da je posebno važno što su se mladi ljudi opredijelili da prođu kroz takvu vrstu školu, jer su oni budućnost države.

“Znanje o ljudskim pravima neophodno je i za toleranciju, jer ako ne znate šta su vaša prava ne možete govoriti o toleranciji. Moramo prihvatiti da živimo jedni sa drugima a ne jedni pored drugih, kao i da tolerancija podrazumijeva kompromis, snagu i volju da se drugi sasluša ma kako bio različit od vas samih”, kazao je Zaštitnik. On je dodao da tolerancija podrazumijeva shvatanje i razumijevanje različitosti. “Čestitam vam Dan tolerancije i pozivam i vas i nas da budemo ljudi, jer bez toga ne može biti ni tolerancije ni humanosti “.

O pravima djece i mladih, ulozi i aktivnostima Ombudsmana u promociji i zaštiti dječjih prava govorile su i zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković i savjetnica Duška Šljivančanin.

Petar Đukanović je podsjetio da je Škola ljudskih prava CGO-a najstariji još trajući program alternativnog obrazovanja za ljudska prava u Crnoj Gori, koji ove godine obilježava 12 godina postojanja. «Sve nas u CGO-u veoma raduje što nove generacije mladih pokazuju sve veće interesovanje da uče o ljudskim pravima i da se aktivno angažuju u zastupanju svojih, ali i prava onih koji to nijesu u mogućnosti» On je ukazao na značaj osnaženja mladih, posebno kad je riječ o načinima odgovora na diskriminaciju ranjivih društvenih grupa, a imajući u vidu da i «pored značajnih unaprijeđenja zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih prava, još uvijek imamo prisutnu diskriminaciju upravo prema najranjivijih grupama, što opominje da jo mnogo moramo svi kao društvo da radimo na izgradnji kulture ljudskih prava».

U toku posljednjeg modula, polaznici XXIII generacije Škole ljudskih prava su imali priliku da u sali CGO-a razgovaraju sa Marinom Vujačić, izvršnom direktoricom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, o pravima osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Takođe, oni su radili na koncipiranju jedne svoje akcije koju će u lokalnim sredinama sprovesti u narednih mjesec dana kako bi doprinijeli unaprijeđenju ljudskih prava u onim oblastima koje su prepoznali kao problematične, a u kojima mogu i lično intervenisati.

XXIII generaciju Škole ljudskih prava uspješno je završilo 27 (dvadesetsedam) srednjoškolca/ki sa teritorije čitave Crne Gore: Anđela Bulatović, Anđela Petrović, Anđela Raičević, Alina Nikočević, Aleksandra Brašanac, Adis Omeragić, Almin Dacić, Azra Demirović, Balša Vušurović, Dragana Đukanović, Dubravka Šćekić, Dino Čolović, Jelena Đorđević, Milica Maslovarić, Nataša Đačić, Neda Školjak, Nermin Kovačević, Nina Vlaović, Nina Nikčević, Marko Nedović, Sara Avramović, Stefan Samardžić, Šćepan Popović, Vladimir Bošković, Vladimir Fatić, Zerin Murić, i Željko Mijušković.

Prethodne dvadesetdvije generacije ove Škole završilo je više od 600 građana/ki, aktivista/kinja političkih partija, nevladinih organizacija, službenika/ca državnih službi sa lokalnog i nacionalnog nivoa, novinara/ki, studenata/kinja i drugih koji su pokazali interesovanje da svoje djelovanje vežu za javnu scenu i daju lični doprinos ostvarenju ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori. Upis nove generacije Škole ljudskih prava se planira za februar 2017.godine.

Svetlana Pešić, saradnica na programima