Nastavlja se podrška javnog servisa Festivalu filma o ljudskim pravima UBRZAJ

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i javni servis Radio i Televizija Crne Gore potpisali su danas ugovor o saradnji na realizaciji sedmog Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2016, koji će se održati u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP) u Podgorici od 10. do 14. decembra 2016. (pet dana), Beranama od 11. do 12. decembra 2016. (dva dana) i Kotoru od 12. do 13. decembra 2016. (dva dana). Ugovor su potpisali Rade Vojvodić, generalni direktor RTCG i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a.

Sada već tradicionalno, javni servis RTCG, na ovaj način, daje svoj doprinos u realizaciji Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ, prvog i jedinog festivala filma u Crnoj Gori tematski fokusiranog na oblast ljudskih prava, koji je već izašao iz okvira Glavnog grada sa svojim izdanjima na jugu i sjeveru Crne Gore.

cgo-cce-rtcg-ubrzaj

RTCG će, na osnovu ugovora, posvetiti punu medijsku pažnju i obezbijediti zastupljenost Festivala u svojim redovnim informativnim i drugim programima, producirati festivalske hronike tokom trajanja Festivala, emitovati promotivni spot, učestvovati u radu Savjeta Festivala i pomoći u drugim vezanim aktivnostima organizacije Festivala UBRZAJ. CGO će predstaviti RTCG u promotivnom materijalu koji izdaje Festival, dati prava prvenstva intervjua s gostima Festivala i televizijska prava za RTCG za pet filmova novije produkcije koji su pokupili nebrojene nominacije, priznanja i nagrade širom svijeta.

Festival fima o ljudskim pravima UBRZAJ predstavlja direktnu i provokativnu formu promocije ljudskih prava i društvene trezvenosti putem filma, kojom CGO komunicira sa mnogo širom i raznovrsnijom ciljnom grupom nego što je to slučaj sa standardnim programima, i u tom pogledu podrška javnog servisa RTCG je višeznačno dragocjena.

Mina Kalezić, asistentkinja na programima