Nova Vlada da bude u službi građana a ne partijskih trgovina

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da najavljeno formiranje novih resora u Vladi ne odgovara potrebi za efikasnim i štedljivijim pristupom. Vlada Crne Gore je i sada jedna od najglomaznijih u Evropi sa 24 člana (premijer, šest potpredsjednika i 17 ministara), a CGO je i ranije preporučivao da se prilikom formiranja nove Vlade promijeni njen koncept kako bi bila daleko malobrojnija, kompaktnija i učinkovitija.

Naime, proteklih dana smo se, u crnogorskim medijima, mogli informisati da postoje najave da će se prilikom formiranja nove Vlade Crne Gore otvoriti i tri nova resora – Ministarstvo za javnu upravu, Ministarstvo sporta i Ministarstvo za dijasporu.

U nedavno objavljenoj studiji Kakva nam organizacija Vlade treba – uporedna analiza i prijedlog novog pristupa, CGO je ukazao da je neophodno značajno promijeniti organizacionu strukturu ministarstava u Vladi Crne Gore i smanjiti trenutni broj od 17 na optimalnih 10 ministarstava, ali i broj od šest potpredsjednika na jednog.

Konkretnije, u skladu sa trenutnim unutrašnjim i vanjsko-političkim prioritetima preporuka je da nova Vlada Crne Gore ima sljedeća ministarstva: Ministarstvo finansija i ekonomskih poslova; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija; Ministarstvo odbrane; Ministarstvo pravde; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo prosvjete, nauke i sporta; Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo održivog razvoja, poljoprivrede i turizma, i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

CGO cijeni da Crna Gora nema potrebu da ima posebna ministarstva ljudskih i manjinskih prava (to moze biti direktorat u Ministarstvu pravde); saobraćaja i pomorstva (potencijalno direktorat u Ministarstvu održivog razvoja, poljoprivrede i turizma); za informaciono društvo i telekomunikacije (alternativno direktorat u Ministarstvu održivog razvoja, poljoprivrede i turizma); a do spajanja bi moglo doći u dijelu ekonomije i finansija, kao i održivog razvoja, poljoprivrede i turizma, i konačno prosvjete, nauke i sporta.

Vlada Crne Gore ne smije biti mjesto za “udomljavanje” koalicionih partnera ili “balansiranje” partijskih kadrova, već moderan, efikasan i na mjerljivim rezultatima zasnovan servis građana i građanki. Takođe, CGO ponovo ukazuje na neophodnost usvajanja Zakona o Vladi kojim bi se prevenirale neizvjesnosti pred svako novo formiranje Vlade koliko će ona imati resora i potpredsjednika.

Daleko bogatije i razvijenije države od Crne Gore imaju manje i efikasnije sisteme državne uprave. Stoga, nema opravdanog razloga da crnogorski građani i građanke plaćaju skupo nepotrebnu administraciju ili koalicione dogovore, kad su novci prioritetniji za brojna druga pitanja, a među njima i ona goruća iz domena socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanje, itd.

mr Vladimir Vučković, saradnik na programima