Znanje i vještine za posao! – KONKURS

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u parnerstvu sa Represent Communications, u okviru projekta Znanje i vještine za posao!, koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija raspisuje

KONKURS

za pohađanje programa neformalne obuke i plaćene radne prakse za 60 nezapošljenih visokoškolaca sa teritorije Crne Gore.

oglas3
Program neformalne obuke obuvata tri modula:
– Ovladavanje komunikacionim vještinama;
– Pisanje i upravljanje projektima finansiranim kroz fondove EU;
– Tehnike pisanja prijedloga praktičnih politika.

Sva tri modula biće paralelno organizovana u Podgorici (za 40 kandidata iz centralne i južne regije) i Bijelom Polju (za 20 kandidata iz sjeverne regije) tokom aprila 2017. godine.

Nakon završetka obuke, učesnici će imati priliku da naučeno primijene kroz tromjesečnu plaćenu radnu praksu u državnoj upravi (20), nevladinim organizacijama (15), medijima (15) i privatnim preuzećima (10).

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti slanjem prijavnog formulara i potvrde da su registrovani u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na email: info@cgo-cce.org.

Rok za slanje prijava je 15. mart 2017. godine.

Prilikom selekcije kandidata vodiće se računa o zastupljenosti raznovsnih profila i društvenih grupa.

Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu pozvati CGO na 020 228 479.