Novi projekat za nezaposlene visokoškolce – Znanje i vještine za posao!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa agencijom Represent Communications i Upravom za kadrove, pokrenuo je projekat „Znanje i vještine za posao“, s ciljem doprinosa rješavanju problema nezapošljenosti visokoškolaca. Projekat se sastoji se iz dva segmenta: neformalne obuke, tokom koje će kandidati steći određena znanja i vještine i programa plaćene tromjesečne prakse.

Za ovaj program mogu se prijaviti mladi ljudi iz cijele Crne Gore, koji su diplomirali, a nijesu u radnom odnosu. Rok za slanje prijave je 15. mart 2017. godine. Kandidati se prijavljuju popunjavajem aplikacione forme koja se nalazi sajtu CGO: https://cgo-cce.org/.

cgo-cce-znanje-i-vjestine-za-posao

„Glavna prednost ovog programa je sticanje nedostajućih znanja i vještina, i to kroz obuku kandidata u tri oblasti: komunikacije, pisanje i upravljanje projektima finansiranim kroz fondove EU i razvoj predloga praktičnih politika. Po završenoj obuci, izabrani kandidati primijeniće naučeno kod poslodavaca koji odgovaraju njihovom profilu, i to iz četiri sektora – državnoj upravi, medijima, privrednim preduzećima i NVO sektoru. Posebnu pažnju ćemo posvetiti uparivanju kandidata i poslodavaca“, saopštila je na konferenciji za medije povodom prezentacije projekta Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa u Centru za građansko obrazovanje. Ona je pozvala zainteresovane visokoškolce da se prijave navodeći da upravo kroz ovaj projekat mogu napraviti prvi korak u svojoj budućoj uspješnoj profesionalnoj karijeri.

Fakultetska diploma otvara vrata za intervju kod poslodavca, ali su najčešće vještine odlučujući faktor za zapošljavanje. Vještinama komunikacije, rješavanja problema i timskog rada polaznike će učiti predstavnici agencije Represent Communications, najveće agencije za integrisane komunikacije u Crnoj Gori. „Naš zadatak u ovom projektu biće da serijom treninga pomognemo visokoškolcima da ovladaju vještinama komunikacije, koje će im omogućiti da na najbolji način iskažu svoj identitet i potencijal i nametnu se kao prvi izbor budućem poslodavcu“, kazala je Ivana Čađenović, izvršna direktorica u Represent Communications.

Uprava za kadrove će posredovati u obezbjeđivanju prakse za 20 visokoškolaca u organima javne uprave. „Uprava za kadrove učestvaće u monitoringu, a radićemo i na mentarstvu državnih službenika koji će mlade ljud obučavati i pratiti njihov rad kroz tromjesečnu praksu. Vjerujemo da će rezultati biti pozitivni i ovom prilikom pozivam sve visokoškolce da se prijave jer im projekat pruža odličnu šansu da steknu znanja i vještine“, navela je Vladana Miranović, načelnica sektora za oglašavanje u Upravi za kadrove.

Prema zvaničnim podacima, na tržištu je sada preko 10.9 hiljada nezaposlenih visokoškolaca, od čega 340 magistara i 11 doktora nauka, koji se bore da nađu posao. Kroz projekat „Znanje i vještine za posao“ 60 kandidata iz cijele zemlje (40 kandidata iz centralne i južne regije i 20 kandidata iz sjeverne regije) imaće priliku da steknu neophodne vještine i primijene ih u praksi, a samim tim postanu značajno konkurentniji kandidati za dobijanje posla u budućnosti.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori, posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija. Projekat je podržan u sklopu donatorskog programa “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada”, kroz širi okvir Aktivne mjere rada za zapošljivost (Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013) čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Svetlana Pešić, saradnica na programima