Crnogorske institucije moraju da uspostave nultu toleranciju prema plagijatu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom odluke Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) da nema osnova za krivično gonjenje lica koja su neovlašćeno preuzela dio kurikuluma od kolega iz Hrvatske, čime se nastavlja negativna praksa u (ne)procesuiranju plagijata od strane Tužilaštva, a što ne doprinosi potrebnom unaprijeđenju kvaliteta obrazovnog sistema u Crnoj Gori, ali ni vladavine prava.

Podsjećanja radi, prvo su hrvatski mediji objavili, u avgustu ove godine, informaciju da je dio novih crnogorskih kurikuluma prepisan iz paketa hrvatske obrazovne reforme, koji u samoj Hrvatskoj nije dobio političku podršku za usvajanje ali je bio javno dostupan materijal. Ovaj skandal je privukao pažnju hrvatske i crnogorske javnosti, kao i šire regionalne, a nesumnjivo i sa razlogom je donio dosta negativnog publiciteta crnogorskim obrazovnim institucijama kod kojih je ovo sve prošlo.

Građani i građanke Crne Gore su i sami mogli da izvrše uvid u oba dokumenta kroz medijske članke iz Hrvatske ali i brojne iz Crne Gore, koji su pokazali da su ti dijelovi identični, uz neznatna jezička prilagođavanja.[:]… »

Transformacija RTCG iz partijskog u Javni servis ne smije biti zaustavljena

Podgorica PR pres servis – Transformacija Radio Televizije Crne Gore (RTCG) iz partijskog u Javni servis ne smije biti zaustavljena, jer bi to bio prvi korak ka gušenju evropskih integracija i evropske budućnosti Crne Gore, poručeno je sa performansa “Nezavisni Javni servis i tačka”.

Protestni performans, ispred Skupštine Crne Gore na kojem su danas simbolično skinuti lanci sa RTCG-a, organizovali su Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring I istraživanje (CEMI), Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut alternativa (IA) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

performans00[:]… »

Rakočević je ogledalo akademske časti rukovodstva UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava žaljenje zbog odluke Senata Univerziteta Crne Gore (UCG) da Velimira Rakočevića, izabere u zvanje redovnog profesora za Krivično-pravnu grupu predmeta na Univerzitetu Crne Gore, i to uz punu svijest o kontraverzama koje prate akademsko djelovanje Rakočevića. Izgleda da nije trebalo dugo čekati da novo rukovodstvo UCG pokaže da ostaje privrženo ranijim «principima» u odnosu na pitanja akademske časti i izbora u zvanja, a gdje su mjerila izvan sfere akademskog. Ovim su i sva njihova obećanja o radu na unaprijeđenju kvaliteta obrazovanja na UCG poništena, a ogoljena je farsa promjena na UCG.

Naslućujući ovaj razvoj događaja, CGO je juče apelovao na rektora UCG prof. dr Danila Nikolića, predsjednika UO prof. dr Duška Bjelicu, kao i prorektorku i predsjednicu Naučnog odbora prof. dr Irenu Orović, da prekinu sa praksom vrijednovanja neakademskih kriterijuma i da dosljedno primijene postojeći okvir koji definiše ova pitanja, a što uključuje i temeljnu provjeru Rakočevićeve podnešene dokumentacije i procjenu u skladu sa Mjerilima o uslovima i kriterijuma za izbor u akademska zvanja. [:]… »

Poziv građanima i građankama na javni performans za odbranu nezavisnosti Javnog servisa RTCG

U Podgorici 27. decembra u 11h30 okupićemo se ispred Skupštine Crne Gore u znak protesta protiv napada i pritisaka na nezavisnost RTCG.

Pozivamo vas da stanete u odbranu reformi koje su počele na Televiziji Crne Gore – prvih koraka u uređivačkoj nezavisnosti informativnog programa.

Država Crna Gora, građani i građanke Crne Gore zaslužuju dobar i pošten javni servis.

Godinama smo plaćali javni servis RTCG, a imali pristrasnu i partijsku TV.

Većina članova Savjeta RTCG je u protekle dvije godine uspjela da pokrene proces promjena i otvori prostor za upravljanje i uređivanje RTCG na objektivniji način.

Od septembra 2017, DPS preko Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) i većine u Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore vodi postupke za razriješenje nepodobnih članova Savjeta i postavljanje podobnih.

U toku je i pokušaj da se dojučerašnji rukovodilac DPS-a, Slobo Pajović, imenuje u Savjet.

Završni udarac se sprema u vidu razriješenja Gorana Đurovića, jednog od pokretača transformacije RTCG u istinski javni servis.

nezavisni-javni-servis-i-tačka[:]… »