Crnogorske institucije moraju da uspostave nultu toleranciju prema plagijatu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom odluke Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) da nema osnova za krivično gonjenje lica koja su neovlašćeno preuzela dio kurikuluma od kolega iz Hrvatske, čime se nastavlja negativna praksa u (ne)procesuiranju plagijata od strane Tužilaštva, a što ne doprinosi potrebnom unaprijeđenju kvaliteta obrazovnog sistema u Crnoj Gori, ali ni vladavine prava.

Podsjećanja radi, prvo su hrvatski mediji objavili, u avgustu ove godine, informaciju da je dio novih crnogorskih kurikuluma prepisan iz paketa hrvatske obrazovne reforme, koji u samoj Hrvatskoj nije dobio političku podršku za usvajanje ali je bio javno dostupan materijal. Ovaj skandal je privukao pažnju hrvatske i crnogorske javnosti, kao i šire regionalne, a nesumnjivo i sa razlogom je donio dosta negativnog publiciteta crnogorskim obrazovnim institucijama kod kojih je ovo sve prošlo.

Građani i građanke Crne Gore su i sami mogli da izvrše uvid u oba dokumenta kroz medijske članke iz Hrvatske ali i brojne iz Crne Gore, koji su pokazali da su ti dijelovi identični, uz neznatna jezička prilagođavanja.

Zavod za školstvo se u više navrata obraćao javnosti sa izjavama kroz koje su priznali da su se u velikoj mjeri koristili hrvatskim kurikulumom, kao i da u finalnoj verziji nijesu to naveli kao jedan od izvora. Takve greške su nedopustive i u seminarskim radovima studenata bilo kojeg fakulteta, i tim prije zahtijevaju najoštriju sankciju kad se dese kroz zvanične dokumente obrazovnih institucija.

Stav Tužilaštva nastavlja da podržava klimu razvoja plagijata u Crnoj Gori a poništava i značajne iskorake u zakonodavnom okviru koji su napravljeni ljetos kroz izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i Krivičnog zakonika. CGO je javno u više navrata pohvalio Ministastvo prosvjete i Ministarstvo pravde zbog ovih iskoraka u normiranju plagijata. Na žalost, Tužilaštvo svojom praksom nastavlja da urušava ne samo sopstveni kredibilitet, nego i ovih ministarstava koja su ovom dijelu napravila pozitivan iskorak, kao i Skupštine koja je usvojila te važne izmjene i dopune.

Važno se podsjetiti slučajeva plagijata Sanje Vlahović i Milana Babovića koji je ODT takođe odbacio, da bi samo godinu dana kasnije imali presudu Privrednog suda u slučaju Babović koja jasno kaže da se radi o plagijatu. To samo ukazuje da ODT ili nema potrebna znanja da se bavi ovim pitanjem ili svjesno staje u zaštitu onih koji krše zakon izbjegavajući da ih procesuiraju.

CGO apeluje na Tužilaštvo da počne doprinositi zaživljavanju funkcionalne vladavine prava u Crnoj Gori i da uspostavi nultu toleranciju prema ovakvim slučajevima.

Mira Popović, saradnica na programima