Ljekari da slobodno odlučuju o interesima profesije

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut Alternativa (IA), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG) apeluju da se što prije otklone sve prepreke i stvore uslovi za normalno funkcionisanje Ljekarske komore Crne Gore čiji se rad već gotovo godinu dana na različite načine opstruira od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Aktuelno rukovodstvo Ljekarske komore suočava se sa ozbiljnim teškoćama u obavljanju svojih statutarnih nadležnosti a što sve posljedično ne doprinosi unaprijeđenju zdravstvenog sistema, stručnih kapaciteta osoblja, etičkih i profesionalnih standarda i interesa ljekara.

Na gubitku nije samo ljekarska struka, već svi građani za koje je od ključne važnosti da imaju profesionalan i stručan sistem koji može da im ponudi kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Ljekarska komora je autonomna i slobodna u svom radu, a može da bude koristan dio ukupnog zdravstvenog sistema. Ministarstvo zdravlja bi trebalo da prati ono što su zahtjevi i mišljenje ljekarske struke i onda kad je to oštra kritika, a ne da bude neko ko će pristiscima ograničavati i nametati pravac djelovanja ove strukovne organizacije. Jedino tako mogu biti saveznici u ozdravljenju crnogorskog zdravstvenog sistema.

Interes je cjelokupnog crnogorskog društva da ima kvalitetan sistem zdravstvene zaštite. A taj sistem može biti jedino ako se razvija isključivo na temelju profesionalizna i stručnosti u čijoj izgradnji Ljekarska komora kao strukovno udruženje ima vodeću ulogu jer je njen cilj da donese protokole o liječenju kako bi stvorila bezbijedan ambijent za rad ljekara i liječenje pacijenata.

Pozivamo ljekare da odluke donose slobodno i u skladu sa svojom savješću, ali i odgovorno kako prema svojoj profesiji tako i prema cijelom drustvu u cilju podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite svih građana i građani u Crnoj Gori. Članstvo u Skupštini Ljekarske komore ljekari su zaslužili povjerenjem svojih kolega i njima su odgovorni za svoj rad, ali imaju i obavezu da savjesnim postupanjem poštuju najviše standarde odgovorne medicinske profesije, budu građanski odgovorni i doprinose osnaživanju ugleda profesije.

Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Milka Tadić Mijović, predsjednica, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG)

Stevo Muk, predsjednik UO, Institut alternativa (IA)