APEL 11 NVO – Vlada da Komisiji za praćenje istraga napada na novinare obezbijedi pristup informacijama i da objavi izvještaje o radu Komisije

11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Centar za ženska prava, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde, g. Zoranu Pažinu, kojim se apeluje na njih da obezbjede uslove za djelotvoran rad Komisije i obavještavanje javnosti o tom radu.

Predloženo je da Vlada objavi izvještaje Komisije i obavijesti javnost da li su ti izvještaji sa preporukama upućeni državnom tužilaštvu i Upravi policije, da li se počelo sa primjenom preporuka i da li su ostvareni bilo kakvi rezultati, kao i da Vlada obezbijedi da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Komisiji dostavljaju dokumentaciju bez zatamnjivanja ličnih imena.

U pismu je istaknuto da je djelotvoran rad komisije, kao i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima tog rada u opštem interesu poštovanja ljudskih prava i unaprjeđenja povjerenja u rad Vlade Crne Gore i drugih državnih organa.

Pismo upućeno predsjedniku i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde dostavljamo u prilogu.