Konkurs “Izvještavanjem do promjena”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

KONKURS “Izvještavanjem do promjena”
za najbolju istraživačku novinarsku priču koja je dovela do konkretne promjene

U cilju jačanja uloge medija u crnogorskom društvu, isticanja važnosti izvještavanja o brojnim temama u kontekstu evropskih integracija, kao i daljoj afirmaciji istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori, Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za najbolju novinarsku istraživačku priču na temu „Izvještavanjem do promjene“.

Podrska lokalnim medijima-

Konkurs je dio projekta „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ čiji je cilj doprinos procesu evropskih integracija Crne Gore kroz jačanje profesionalnog, nezavisnog i istraživačkog novinarstva, naročito na lokalnom nivou kroz edukaciju i razvoj kapaciteta medijskih profesionalaca u oblasti digitalne i medijske pismenosti.

Istraživačke priče novinara/ki sa kojima se može konkurisati moraju biti objavljene u periodu od 1. januara 2020.  do 14. februara 2021. godine nakon čijeg je objavljivanja je nastala konkretna promjena i doprinos rješavanju nekog problema na lokalnom ili nacionalnom nivou. Na konkurs se ne mogu prijaviti istraživačke priče nastale kroz re-granting šemu u okviru pomenutog projekta.

Konkurs je namijenjen novinarima/kama crnogorskih štampanih i elektronskih medija (Internet publikacija), agencija i web portala koji su registrovani u Crnoj Gori. Autori mogu konkurisati sa najviše dva teksta, bilo da se prijavljuju sami ili da su predloženi od strane matične redakcije, novinarskih udruženja ili žirija.

Rok za slanje tekstova na konkurs je 14. april 2021. godine, do 14h.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  • kopiju objavljenog teksta (skenirani tekst, link objavljene priče, video ili audio prilog u zavisnosti od tipa medija), uz jasnu naznaku kada je i gdje tekst objavljen;
  • ime i prezime autora, kontakt telefon i elektronsku adresu.

Prijave se šalju isključivo elektronski na adresu: info@cgo-cce.org sa naznakom „KONKURS – Izvještavanjem do promjena“.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Komisija za ocjenu tekstova će izabrati tri najbolja rada kojima će biti dodijeljene novčane nagrade u sljedećim bruto iznosima:

  • I mjesto: 1000 EUR
  • II mjesto: 700 EUR
  • III mjesto: 400 EUR

Nagrađeni tekstovi biće publikovani na sajtu CGO-a i dodatno promovisani kroz socijalne mreže.

Konkurs se organizuje u okviru projekat „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, sprovode B film Montenegro, Centar za građansko obrazovanje (CGO), SHARE fondacija i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Projekat finansira EU posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Vlade Crne Gore.