Obrazovanje o ljudskim pravima značajno za buduće policijske službenike/ce

Na Policijskoj akademiji je, u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), realizovam program dodatne edukacije na teme koje su vezane za oblast ljudskih prava.

U tom okviru, danas je održana druga po redu online radionica za polaznike/ce  14. generacije Policijske akademije, s fokusom na ljudska prava marginalizovanih grupa, preciznije prava LGBT osoba, Roma i osoba s invaliditetom. Radionicu su vodile koordinatorka programa Ljudska prava Tamara Milaš i koordinatorka programa Aktivno građanstvo u CGO-u Željka Ćetković. Tom prilikom predstavljene su neke od univerzalnih vrijednosti koje čine srž poštovanja ljudskih prava, ali i ukazano je na štetne posljedice diskriminacije određenih društvenih grupa, kako po te grupe, tako i po društvo u cjelini.

Na prethodnoj radionici kroz koncept tranzicione pravde Tamara Milaš i istoričar i savjetnik u CGO-u Miloš Vukanović ukazali su na  važnost procesa suočavanja sa prošlošću, uz osvrt na ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore tokom devedesetih godina. Tokom tog predavanja je naglašena važnost utvrđivanja odgovornosti na svim nivoima, a akademci/ke su upoznati i s principima čovječnosti i humanosti prilikom oružanih sukoba, na koje obavezuju Ženevska i Haška konvencija, odnosno dva ključna dokumenta čije se odredbe moraju poštovati tokom oružanih sukoba.

Posljednja radionica u okviru programa obuhvatiće torturu i pravo na ljudsko dostojanstvo, uz elaboraciju pozitivnih i negativnih posljedica primjene policijskih ovlašćenja, postupanja prema pritvorenim licima, pružanja zaštite svjedocima i sl.

Za buduće policajce/ke od ogromnog je značaja da prilikom obavljanja veoma složenog i zahtjevnog policijskog posla imaju svijest o tome koliko je važno poštovati ljudska prava svakog građanina i građanke bez razlike.