Direktore da biraju školski i upravni odbori a ne ministar

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, ali i sve poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore, da u Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju hitno uvrste i odredbu kojom se u nadležnost školskog odnosno upravnog odbora vaspitno-obrazovnih ustanova dodaje i nadležnost da ti odbori biraju i razrješavaju direktore tih ustanova.

CGO je godinama ukazivao da je postojeće zakonsko rješenje po kojem ministar diskreciono bira i razrješava direktore obrazovnih ustanova loše i da nanosi ogromnu štetu obrazovnom sistemu. Vrijeme je dokazalo da ono nije doprinijelo unaprjeđenju kvaliteta obrazovanja, već da je samo učvrstilo sistem partijskog zapošljavanja i korupcije, ali i zaštite kontroverznih direktora. Naime, proces imenovanja direktora nikad nije bio manje zasnovan na zaslugama a više na partijskoj pripadnosti. Isto se odnosi na procese razrješenja gdje su konstatovani brojni primjeri da ministri nisu poštovali nalaze Prosvjetne inspekcije ako se radilo o partijski podobnim kadrovima.

Treba podsjetiti i da su predstavnici sadašnje parlamentarne većine dok su bili opozicioni poslanici često ovo isto isticali pa je, stoga, za očekivati da sada, kada je ovaj zakonski tekst na dnevnom redu, izmijene i način izbora i razrješenja direktora, odnosno da izbrišu tu nadležnost ministru.

Školski odnosno upravni odbor čine predstavnici nadležnog Ministarstva, opštine, zapošljenih u obrazovnim ustanovama i roditelja. Takav sastav obezbijeđuje mnogo objektivniji pristup u procjeni učinka rada direktora, ali i njihovih kompetencija i okrenutosti prema školi i nastavi kroz rukovođenje tom ustanovom, nego ono što to može biti procjena ministra nakon formalnog filtera komisije Ministarstva. U tom kontekstu, neophodno je dati nadležnost ovim odborima da biraju za direktore one koje smatraju najstručnijim, ali i da ih razriješavaju kada ne rade u skladu sa zakonom i najboljim praksama. Dodatno, ovim se upravo ti odbori motivišu da budu stalno budni i prate rad direktora, ali i da budu podrška direktorima kada oni rade u javnom interesu.

Duh građanskog i demokratskog se najučinkovitije gradi kroz obrazovni sistem. Jedan od mehanizama razvoj kritičkog mišljenja jeste i da lokalna zajednica i nastavnici učestvuju u izboru rukovodilaca obrazovnih ustanova, a da ti rukovodioci budu otvoren za potrebe učenike i te zajednice a ne da osluškuju samo glas ministra.

CGO izražava nadu da će nova parlamentarna većina riješiti ovaj dugogodišnji problem i time doprinijeti oslobađanju obrazovnih ustanova od partijskih i drugih neprimjerenih uticaja. CGO će, u ovom pravcu, dostaviti parlamentarnim klubovima i konkretne prijedloge koji se mogu uvrstiti u planirane izmjene i dopune a kako bi olakšali i ubrzali ovaj proces.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica