III Forum medijske pismenosti i stažiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje oglas za studente/kinje za

 III FORUM MEDIJSKE PISMENOSTI I STAŽIRANJE

Forum medijske pismenosti nudi široki spektar teorijskih i praktičnih znanja o medijskoj pismenosti, sa fokusom na društvene mreže i razotkrivanje lažnih vijesti. Tokom tri dana intenzivnog i dinamičnog programa, 20 odabranih studenata/kinja imaće priliku da od domaćih i međunarodnih stručnjaka uče o konceptu i značaju medijske pismenosti, ulozi medija u društvu, tehnikama izvještavanja i istraživanja, načinima provjere informacija, digitalnoj i pravnoj odgovornosti.

III forum medijske pismenosti  i stažiranje

Forum medijske pismenosti biće održan 16, 17. i 18. novembra (utorak, srijeda, četvrtak) u Podgorici, a sve troškove pokriva organizator.

Za uspješno pohađanje Foruma učesnici/e dobijaju diplome a CGO će dodatno, na osnovu posvećenosti, zalaganja i zainteresovanosti, odabrati pet učesnika/ca i ponuditi im plaćeno tromjesečno stažiranje u nevladinim organizacijama i medijima, koje uključuje i stručnu mentorsku podršku.

Oglas je otvoren za studente/kinje svih univerziteta i fakulteta u Crnoj Gori, uz naznaku da prednost imaju oni koji pokazuju naglašen stepen društvenog aktivizma i kasnije primjene stečenog znanja u afirmaciji medijske i digitalne pismenosti.

Prijave (CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo) se šalju najkasnije do 1. novembra 2021, do 14h, elektronskom poštom na info@cgo-cce.org i sa naznakom Prijava – Forum medijske pismenosti – IME PREZIME.

III forum medijske pismenosti  i stažiranje

Svi koji se prijave biće informisani o ishodu konkursa, nezavisno od toga da li su primljeni ili ne.

III Forum medijske pismenosti i plaćeno tromjesečno stažiranje se organizuju u okviru projekta “Mediji za mene!”, koji sprovodi CGO uz podršku ambasade Kraljevine Holandije, ambasadu Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju njemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).