Javni poziv za seminar Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Udruženje profesora istorije Crne Gore (HIPMONT) raspisuju 

JAVNI POZIV ZA
seminar
BOGATSTVO RAZLIČITOSTI – KULTURNA ISTORIJA MANJINA U CRNOJ GORI

Konkurs za trodnevni seminar je otvoren za sve profesore istorije i istorijske edukatore, profesore građanskog vaspitanja i grupe predmeta društveno-humanističkih nauka.

Bogatstvo različitosti kulturna istorija manjina u Crnoj Gori

Cilj seminara je predstavljanje novih metodologija u nastavi istorije i istorije kulturne baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na prostoru Crne Gore, kao i prezentacija pomoćnog nastavnog  materijala izrađenog kroz konkurs BOGATSTVO RAZLIČITOSTI – KULTURNA ISTORIJA MANJINA U CRNOJ GORI.

Planirano je da se seminar održi u drugoj polovini marta 2021.godine, na sjeveru Crne Gore a sve troškove snosi organizator.

Uslijed ograničenja koje donose mjere u borbi protiv pandemije COVID-19, organizator će blagovremeno obavijestiti odabrane polaznike seminara o potencijalnoj promjeni mjesta i datuma održavanja događaja.

Prijava uključuje kratku biografiju (sa kontakt informacijama) i motivaciono pismo. Šalje se elektonskom poštom na milos@cgo-cce.org i vujovic.rade@gmail.com (prijava mora biti poslata na obje mail adrese istovremeno) sa naslovom: Prijava na seminar Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori.

Rok za slanje prijava je 10. mart 2021. godine, a broj mjesta je ograničen.

Svi prijavljeni će biti direktno obaviješteni o ishodu prijave.

Seminar je dio aktivnosti projekta Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori, koji CGO sprovodi u partnerstvu sa HIPMONT-om, a podržan je od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinska prava.