Online seminar izučavanje i nastava osjetljivih istorijskih tema

OGLAS
za online seminar za profesore istorije i društvene grupe predmeta, istorijske edukatore i istraživače na temu izučavanja i nastave osjetljivih istorijskih tema

Centar za građanko obrazovanje (CGO) poziva sve zainteresovane profesore istorije i društvene grupe predmeta, istorijske edukatore i istraživače da se prijave na online seminar izučavanje i nastava osjetljivih istorijskih tema

online seminar izučavanje i nastava osjetljivih istorijskih tema

Nastava, izučavanje i prezentacija kontroverznih i osjetljivih tema, prije svega iz recentne prošlosti, koje još uvijek opterećuju naše i društva regiona, predstavljaju izazov za svakog istorijskog edukatora. Stoga je ovaj program namijenjen osnaživanju kapaciteta obrazovnog i istraživačkog kadra, ali i motivisanju za primjenu novih saznanja i metodoloških pravaca i ishoda u praksi.

Seminar će se sastojati od četiri sesije koje će obrađivati metodološki pristup kontroverznim temama, načinu na koji udžbenici u Crnoj Gori i regionu obrađuju dešavanja 90ih, zatim pristupu izučavanju i predavanju kontroverzne tema (sa osvrtom na 90e) i izazova obrazovne prezentacije i istorijske nastave osjetljivih pitanja i na mjestima ratnih zločina.

PRVI DAN: četvrtak 01. jul 2021. godine

Sesija 1:  10:00-12:00

Sait Šabotić Kontroverzne teme u nastavi istorije

(predavanje i diskusija)

Sesija 2: 13:00 – 15:00

Filip Kuzman: Ratovi 90-tih u udzbenicima istorije u Crnoj Gori i regionu – analiza i poređenje

(predavanje i diskusija)

DRUGI DAN: petak 02. jul 2021. godine

Sesija 3:  10:00-12:00

Rade Vujović Metodološki pristup kontroverznim temama sa posebnim osvrtom na multiperspektivnost i povezanost sa ishodima

(predavanje i diskusija)

Sesija 4: 13:00 – 15:00

Vukan Ražnatović: Komparativna analiza predstavljanja ratnih zločina u muzejskim postavkama Evrope, regiona i Crne Gore

(predavanje i diskusija)

Prijave, koje sadrže CV i kratko propratno pismo, šalju se elektronskom poštom na adresu ivan.s@cgo-cce.org. Rok za slanje prijava je 27. jun 2021.godine. 

U tekstu prijave potrebno je navesti broj sesije na koju se prijavljujete (Sesija 1, Sesija 2, Sesija 3, Sesija 4), a zainteresovani se mogu prijaviti za najviše dvije sesije.

Učesnicima seminara biće uručeni sertifikati.

Ovaj seminar se organizuje u sklopu projekta Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve, koji je podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, preko Njemačke ambasade u Crnoj Gori.