Predavanje antiratnog pokreta kao dio odgovorne nastave

Predavanje osjetljivih tema treba da bude dio odgovorne nastave, ali nastavnicima je potreban podstrek, ključna je poruka sa vebinara koju je danas Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao na temu „Antiratne i mirovne inicijative u Crnoj Gori tokom ratova 90ih na prostoru bivše Jugoslavije”.

Vebinar je okupio 20 profesora istorije i društvene grupe predmeta sa ciljem predstavljanja nastavnog priručnika na temu „Antiratnog pokreta u Crnoj Gori tokom ratova 90ih na prostoru Jugoslavije“, kao i načina njegove primjene u pedagoškoj praksi.

Pored trenutnih izazova predavanja ove i drugih osjetljivih tema iz recentne prošlosti, vebinar se fokusirao i na metodološku primjenu, potencijalni nastavni materijal, uz prezentovanje prikaza jedne radionice kao potencijalnog modela za nastavu.

Profesorica istorije u Gimnaziji „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja, Violeta Stojkanović, cijeni da „postoji više razloga značaja ovakvih treninga. Međutim, primarni je jer predavanje ovih teme i dalje predstavlja izazov. Izazovima treba prići na najbolji mogući način, a za takav pristup je potrebna kontinuirana edukacija obrazovnog kadra. Nadam se da će relevantne institucije imati sluha za ovu vrstu treninga, a da će se ovoj i sličnim temama pristupati ne kao osjetljivim, već prioritetnim“.

Marija Vujošević, profesorica istorije u Gimnaziji „Stojan Cerović“ u Nikšiću, smatra da jevrijednost ovakvih seminara u prezentaciji teme koja doprinosi edukaciji samih nastavnika, prije svega zbog razmjene ideja kako ovakve teme integrisati u plan i program i iznijeti na pravi način u učionici. Unaprijeđenje kapaciteta nastavnika dovodi do lakšeg i kvalitetnijeg načina da kod učenika stvore sposobnosti kritičkog i multiperspektivnog sagledavanja ovog i sličnih izazova, a samim tim i osjećaj odgovornosti.

Paralelno sa vebinarom u Crnoj Gori, održan je vebinar i u Srbiji, a ranije je održan isti vebinar u Sarajevu u sklopu History Festa. Nakon vebinara za profesore iz Hrvatske, nastavni materijal iz sve četiri države će biti dostupan online.

Vebinar je dio projekta “Različiti putevi – zajedničke vrijednosti” koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava iz Zagreba (YIHR), Udruženjem za modernu istoriju iz Sarajeva, i njemačkim fondacijama forumZFD i Heinrich Böll (HBS), uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Evropa za građane.

Miloš Vukanović, savjetnik