Potvrđeno kršenje Ustava u slučaju Aleksandra Andrije Pejovića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja Odluku Ustavnog suda kojom je utvrđena kao neustavna i nezakonita odredba Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji koja je omogućavala tadašnjem ministru evropskih poslova, Aleksandru Andriji Pejoviću, da obavlja i funkciju glavnog pregovarača u statusu ambasadora. Preciznije, Ustavni sud je utvrdio je da je Vlada Crne Gore u tom periodu i tom svojom Odlukom povrijedila ustavni princip podjeli vlasti o nespojivosti funkcija i saglasnosti pravnih propisa.

CGO cijeni da je posebno važno to što ovakva odluka ukazuje na spremnost Ustavnog suda da odlučuje o ustavnosti i onih odluka koje Vlada izmijeni nakon što se podnese inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti a kako bi izbjegla posljedice negativne odluke. Ostaje otvoreno pitanje: da li će i ko snositi odgovornost zbog ove neustavne odluke koje je nesumnjivo izazvala štetu?

CGO podsjeća da je ranija praksa Ustavnog suda bila da zastane sa postupkom dok se ne utvrde okolnosti ili, pak, ne izmijene odredbe nekog propisa, a što je vodilo situaciji da kad bi te odredbe bile izmijenjene Ustavni sud nije davao svoj stav da li je ili nije u vrijeme važenja propisa ta norma bila ustavna. Ova odluka je, po saznanjima, CGO-a prva ove vrste i može da bude važan mehanizam za prevenciju kršenja Ustava i zakona kroz odluke institucija.

CGO je podnio 1. februara 2018. godine inicijativu tadašnjem predsjedniku Vlade, Dušku Markoviću, za pokretanje postupka razrješenja Pejovića zbog kršenja Ustava u pogledu nespojivosti funkcija, kao i zahtjev Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) za pokretanje postupka protiv Pejovića za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija. Dodatno, CGO je 22. februara 2018. podnio inicijativu o ocjeni ustavnosti sporne odluke Ustavnom sudu Crne Gore. Sličan predlog o ocjeni ustavnosti podnijeli su tada Ustavnom sudu i poslanici Demokratske Crne Gore.

ASK je u postupku koji je vodio utvrdio da je u ovom slučaju prekršeno više zakona i to – Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o vanjskim poslovima, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i međunarodne konvencije u oblasti borbe protiv korupcije.

Ovaj slučaj je ugrozio i ugled države Crne Gore, jer je to bio i prvi primjer gdje je glavni pregovarač jedne države koji bi trebao biti primjer poštovanja principa vladavine prava, kao temelja EU, postao simbol kršenja niza zakona radi materijalne dobiti sa elementima instituta pravno neosnovanog bogaćenja. 

Krebibilitet vlasti se mjeri i odgovornošću prema javnom interesu, a uloga je nevladinog sektora da ukazuje na devijacije vlasti. Kompletan proces u ovom slučaju trajao je dugo, ali je danas nesporno da su svi navodi CGO-a institucinalno dokazani. 

CGO apeluje na sve institucije sistema da uzmu u obzir ovaj stav Ustavnog suda prilikom donošenja svih odluka u budućnosti, kako se ovakve greške ne bi ponavljale. Konačno, apelujemo i na sve druge nadležne organe da pokrenu postupak utvrđivanja svih oblika odgovornosti zbog štete koja je učinjena u slučaju Pejović u svim aspektima. 

Vasilije Radulović, saradnik na programima