Učesnici zadovoljni programom jačanja kapaciteta u okviru M’BASE programa

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, organizovao je tokom juna seriju od tri treninga u cilju jačanja kapaciteta organizacija čiji su projekti podržani kroz prvi konkurs ovog programa.

Učesnici zadovoljni programom jačanja kapaciteta u okviru M’BASE programa

Kroz intenzivne obuke, predstavnici podržanih organizacija imali su priliku da u direktnoj komunikaciji sa stučnjacima i kolegama poboljšaju znanja iz ključnih oblasti za uspješnu realizaciju projekata.

Tako je prvi jednodnevni trening o komunikacijama, vidljivosti projekata finansiranih iz fondova EU i sprovođenju kampanja javnog zastupanja održan 16. juna 2021. u Podgorici, a vodio ga je Radoš Mušović. Fokus drugog i dvodnevnog treninga, koji je organizovan u Kolašinu 22. i 23. juna 2021, bio je na programskom i finansijskom upravljanju projektima uz detalje finansijskih procedura, izrade detaljnog plana realizacije projekta, pravila izvještavanja, i druga vezana pitanja koja su sa učesnicima prolazili Petar Đukanović i Milena Brajović. Trećim i dvodnevnim treningom, tokom kojeg je sa učesnicima od 26. do 27. juna 2021. u Budvi radila dr Jovana Marović, na temu monitoringa i evaluacije javnih politika i institucija, okončan je ovaj program za predstavnike podržanih projekata.

Bogdan Pipović, iz NVO Juventas, jedan od učesnika, smatra ovakve obuke izuzetno korisnim. “Siguran sam da ću u toku trajanja ovog, ali i budućih, projekata biti u prilici da primijenim stečena znanja, jer ovakvi programi značajno unaprijeđuju rad kako većih, tako i malih organizacija u realizaciji projektnih aktivnosti, navodi on.

Učesnici zadovoljni programom jačanja kapaciteta u okviru M’BASE programa

Biljana Zeković, izvršna direktorka SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja Podgorica, cijeni da “znanja i vještine o tome kako povećati vidljivost projektnih aktivnosti čine vidljivim pojedinačne akcije, ali i utiču da informacije budu dostupnije ciljnoj grupi, čime se poboljšava prepoznatljivost i kredibiliditet samih organizacija u zajednici.” Imajući u vidu ulogu NVO u društvu, ona ističe da kroz obuku o praćenja rada javnih institucija, organizacije jačaju kapacitete za izradu kvalitetnih monitoring izvještaja, te samim tim obezbjeđuju argumente za uspješno sprovođenje inicijativa javnog zastupanja koje dovode do važnih društvenih promjena. “Naglasila bih i važnost upoznavanja, povezivanja organizacija i razmjene iskustava  koje omogućavaju ovakvi događaji, zaključila je Zeković.

Kompetentni edukatori su nas uputili u sve finese realizacije projektnih aktivnosti. Nesebično su prenijeli znanja i podijelili iskustvo kako na polju jačanje vidljivosti projekta, vođenja kampanja javnog zastupanja, programskim i finansijskim upravljanjem projekta i modelima učešća OCD u procesu donošenja odluka. Efektivnost ove obuke imaće refleksiju i na održivost našeg projekta, kazala je Radmila Bajagić, predstavnica Udruženja za zaštitu prirode i promociju turima „Morakovo“.

Učesnica treniga, Marija Vesković, iz Akcije za ljudska prava (HRA) mišljenja je da su “sva tri treninga bila korisna i zanimljiva. Na prvom sam stekla dodatna znanja o prezentovanju aktivnosti u medijima i na društvenim mrežama, na drugom važne informacije o finansijskom izvještavanju, a na trećem o monitoring javnih politika. Ovim se potvrđuje da se na svakom treningu može nešto novo naučiti.

Učesnici zadovoljni programom jačanja kapaciteta u okviru M’BASE programa

Program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE CGO sprovodi u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Maja Marinović, saradnica na programima