Podržano 20 projekata na prvom konkursu M’BASE programa

Danas je Centar za građansko obrazovanje (CGO), u EU Info centru, potpisao ugovore sa 20 organizacija čiji su projekti podržani kroz prvi konkurs u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi CGO u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije.

MBASE logo

Konkurs za prvi od pet planiranih poziva objavljen je 2. aprila 2021, a to su pratile tri info sesije na sjeveru i u centralnom dijelu Crne Gore. Do zaključenja konkursa, 9. maja 2021, CGO je dobio 103 prijave projekta, od čega je 48 bilo iz kategorije 1 i 55 iz kategorije 2. U kontekstu geografske strukture, uglavnom se radilo o nevladinim organizacijama iz centralnog dijela Crne Gore (74), zatim sa sjevera (16) i sa juga (13). Tokom administrativne provjere odbijeno je 12 prijava projekata koji nijesu ispunjavali različite tehničke kriterijume, a u proces dalje evaluacije je ušao 91 projekat o kojem je odlučivala sedmočlana Evaluaciona komisija koji je činio konzorcijum koji sprovodi ovaj projekat, uz monitoring Delegacije EU u Crnoj Gori, ali i učešće nezavisnog evaluatora gdje je to bilo potrebno.

Podržano 20 projekata na prvom konkursu M’BASE programa

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, podsjetila je da je planirani iznos za ovaj konkurs bio 550.000 EUR, navodeći da je potraživanje bilo sedam puta više. “U konačnici, podržano je 20 projekata, i to 12 iz kategorije 1 i 8 iz kategorije 2. U sprovođenje ovih projekata biće uključene 33 nevladine organizacije, bilo da su nosioci, partneri ili saradnici, kao i 17 institucija kao saradnici. Projekti će se realizovati uglavnom na teritoriji čitave Crne Gore, pri čemu to u nekima uključuje i komponentu medijskih kampanja, dok se dio koncentriše na sjever i nekoliko na jug”, kazala je ona.

Ukupan iznos sa kojim su podržani ovi projekti je 586,394.82 EUR. Ovo ukazuje da smo uslijed velikog broja kvalitetnih projekata, ali i činjenice da su neki imali istovjetne ocjene, uvećali fond za 36, 394. 82 EUR. Dodatno, korisnike ovog programa očekuje tokom juna i program jačanja kapaciteta,” precizirala je Uljarević.

Crna Gora treba aktivno i snažno civilno društvo koje učestvuje u oblikovanju javnih politika i donošenja odluka. Vjerujem da će ovaj projekat pomoći da se takvo civilno društva jača jer proces demokratizacije i evropeizacije treba one koji će ga pratiti i biti korektiv vlasti i donosilaca odluka”, zaključila je Uljarević.

Podržano 20 projekata na prvom konkursu M’BASE programa

Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa Odsjeka za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, ocjenila je da je „civilno društvo ključni element svakog demokratskog sistema“ i da je od presudne važnosti kako bi se čuo glas građanina. „U prethodnim godinama, EU je uspostavila odličnu saradnju sa lokalnim civilnim društvom. Ovo se ogleda i u kontinuiranom povećanju finansijske podrške u okviru nacionalnih IPA fondova za civilno društvo. Mi smo posvećeni pronalaženju različitih načina za uključivanje različitih organizacija civilnog društva, u različitim geografskim dijelovima zemlje i u različitim sektorima. Upravo ovaj projekat to na neki način obezbijeđuje“, kazala je ona. Ona je ukazala da je „MBASE projekat“ dobra prilika za crnogorske organizacije civilnog društva, naročito za manje i slabije  razvijene, da dobiju podršku iz EU fondova koja će im pomoći da izgrade svoje kapacitete i igraju važnu ulogu u svojim zajednicama.

Ksenija Medenica, programska direktorka Centra za zaštitu i istraživanje ptica (CZIP), čestitala je organizacijama koje su dobile sredstva za realizaciju projekata. „Učešće u evaluaciji projekata nije bilo lako jer je pristiglo dosta dobrih projektnih ideja, a kao nekom ko dolazi iz organizacije koja se već 20 godina bavi ekološkim temama, posebno mi je drago što je veliki broj prijava i fenomenalnih ideja upravo iz ove oblasti,“ istakla je ona.“ Poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu je jedno od najzahtjevnijih u pregovaračkom procesu, a monitoring nacionalnih reformi, sprovođenje standarda zaštite životne sredine i zalaganje za javni interes u ovoj oblasti vrlo značajno. Ovaj konkurs, a i naredni koji su planirani, omogućiće da OCD u Crnoj Gori aktivnije učestvuju u usvajanju evropskih standarda o životnoj sredini, kao i samim pregovorima u poglavlju 27,” ocijenila je ona.

Teme podržanih projekata su raznovrsne, a obuhvataju ekologiju i održivi razvoj, mlade, rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama, dječija prava, prava osoba sa invaliditetom, rad lokalne uprave, medije, LGBT, zdravlje i EU integracije.

Podržano 20 projekata na prvom konkursu M’BASE programa

Podržani su sljedeći projekti: E- pristupačnošću do građanskog aktivizma OSI (Savez slijepih Crne Gore), Sjeverom na dva točka  (NU Biciklo.me), Mislimo, djelujmo i inspirišimo svoju okolinu za održivi razvoj! (NVO udruženje za očuvanje prirode i promociju turizma „Morakovo“), PriMIRje – Postupanje pravosudnih organa u slučajevima porodičnog nasilja u primorskim opštinama (NVO Ksena), Osnaživanje i podrška ženama sa iskustvom nasilja (SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja Bijelo Polje), Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima (NVU Djeca Crne Gore), Culture up Rožaje! (NU KARIKA), Digitalni kompas za zapošljavanje (NVO InterLingua), Organizacije civilnog društva kao efikasni akteri u procesu donošenja odluka (NVO Eko-tim), Razumi.me (NVU Prazan prostor), HEP Start! (NU Hepatitis Crna Gora), Lokalna uprava na dlanu (Alfa centar), Osnaženo civilno društvo u borbi protiv devastacije prostora i zaštićenih područja (Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN-CG), EU info kutak na sjeveru Crne Gore (NVO Multimedijal Montenegro), Propitujem, dakle postojim (NVO Juventas), Aktivni građani za bolje medije (Media Centar), Zajedno za LGBTI prava (Crnogorska LGBTIQ asocijacija – KVIR MONTENEGRO), Upoznaj svoja prava – građanin i policija (NVO Akcija za ljudska prava), Podizanje kapaciteta OCD za aktivno učešće u uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 i njenom upravljanju (Crnogorsko društvo ekologa) i Multisektorska saradnja – uslov prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja (SOS telefon za žene i djecu žrtva nasilja Podgorica)    

Na sajtu CGO-a i partnerskih organizacija, u naredna tri dana, biće objavljen detaljan pregled podržanih projekata.

Monika Mrnjačević, asistentkinja na projektima